Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i13143
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Halicz / Галич / Lwów
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - powiat Stanisławów województwo stanisławowskie (Ukraina) / województwo lwowskie (Ukraina)
Tytuł/Title:"Ein Kreuz aus Kupfer mit Email, gefunden bei den Ausgrabungen von Halicz."
Autor/Author:Wg Karl von Siegl
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana.
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy
Wymiary/Size/Capacity:83x54 mm.
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie.
Pochodzenie/Origin:Z: Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild. T.11: Galizien. Wien: Verlag der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei, 1898 s.165.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta. Autorstwo ustalono wg wykazu ilustracji. Rycina bardzo małego formatu. Obiekt ówcześnie przechowywany w Instytucie Stauropigialnym we Lwowie.
Cena/Price:30
Słowa kluczowe/Keywords:Galicja Wschodnia/Ostgalizien
Numer katalogowy/Number:i13143
Kategorie tematyczne/Categories:architektura obiekty archeologiczne, kultura rzemiosło artystyczne, religia sakralia / architecture culture arts and crafts, handicraft, religion sacral memorabila, sacral objects, sacral artifacts / Architektur Kultur Kunsthandwerk, Religion Sakrales / wood-engraving / Holzstich