Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i13145
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Hrebenów / Гребенiв / Typy bojkowskie
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - powiat Stryj województwo stanisławowskie (Ukraina-Galicja Wschodnia) gmina Sławsko (Hrebenów)
Tytuł/Title:"Bojkengruppe aus Hrebenów (Bezirk Stryj)."
Autor/Author:Monogramista A. H. wg Zygmunta Ajdukiewicza
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: monogram wiązany "ZA" i "A. H. Sc".
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:149x119 mm.
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie.
Datowanie/Dating:1898
Pochodzenie/Origin:Z: Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild. T. 11: Galizien. Wien: Verlag der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei, 1898 s. 401.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta. Autorstwo ustalono wg wykazu ilustracji. Wieś w gminie Sławsko w powiecie skolskim, a od 1932 w powiecie stryjskim (powiat Skole zniesiony i włączony w całości do powiatu Stryj).
Cena/Price:180
Słowa kluczowe/Keywords:Galicja Wschodnia/Ostgalizien
Numer katalogowy/Number:i13145
Kategorie tematyczne/Categories:etnografia Bojkowie typy ludowe, varia kostiumologia i stroje ludowe, malarstwo polskie, rysunek polski / ethnography /the Boikos - highlanders of the Bieszczady Mountains folk types/folk type, varia costumology / Etnographie Bojken Volkstypen/Volkstyp, Varia Kostümkunde/Trachten / wood-engraving / Holzstich