Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i13146
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Urycz / Урич
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - powiat Stryj województwo stanisławowskie (Ukraina)
Tytuł/Title:"Felspartie von Urycz im Bezirke Stryj, Karpathen."
Autor/Author:Carl Tinter wg Juliana Fałata
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "Jul. Fałat" i "TINTER Sc".
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy
Wymiary/Size/Capacity:64x127 mm.
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie.
Pochodzenie/Origin:Z: Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild. T.11: Galizien. Wien: Verlag der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei, 1898 s.63.
Inf. o Autorze/Information about an Author:Carl Tinter (1859 Wiedeń - 27.05.1899 Wiedeń) austriacki drzeworytnik reprodukcyjny, związany z wiedeńskim wydawnictwem Verlag der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei in Wien; zob. Th. B. t.33 s.187 i to samo Saur. Index t.11 s.773, obszerniej Hanebutt-Benz 1984 łam 1157.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta. Rycina małego formatu. Gniazdo skalne ze śladami średniowiecznego grodu Tustań zapoczątkowanego w X-XII w., odnowionego przez Kazimierza Wielkiego, unikalna skomplikowana konstrukcja drewniana wzniesiona na pionowych skałach, prawdopodobnie nie istniała już w XVI w., zachowane do dziś tylko nieznaczne ślady, zob. Hauser 2004 ss.243-244, SGKP t.12 ss.321-322 (Urycz), ss.671-672 (Tustań).
Cena/Price:90
Słowa kluczowe/Keywords:Galicja Wschodnia/Ostgalizien
Numer katalogowy/Number:i13146
Kategorie tematyczne/Categories:architektura panoramy zamki, przyroda geologia skały, głazy i inne formy geologiczne / architecture castles/castle panoramas/panorama, nature/wildlife geology / Architektur Burgen/Burg Panoramas/Panorama, Natur Geologie / wood-engraving / Holzstich