Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i13146
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Urycz / Урич
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - powiat Stryj województwo stanisławowskie (Ukraina-Galicja Wschodnia)
Tytuł/Title:"Felspartie von Urycz im Bezirke Stryj, Karpathen."
Autor/Author:Karl (Carl) Tinter wg Juliana Fałata
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "Jul. Fałat" i "TINTER Sc"
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:64x127 mm
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie
Datowanie/Dating:1898
Pochodzenie/Origin:Z: Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild. T. 11: Galizien. Wien: Verlag der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei, 1898 s. 63
Inf. o Autorze/Information about an Author:Karl Tinter (1859 Wiedeń - 27.05.1899 Wiedeń) austriacki drzeworytnik, związany z wiedeńskim wydawnictwem Verlag der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei in Wien; zob. ThB t. 33 s. 187 i to samo AKL. Index t. 11 s. 773, obszerniej Hanebutt-Benz 1984 łam 1157.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta. Rycina małego formatu. Gniazdo skalne ze śladami średniowiecznego grodu Tustań zapoczątkowanego w X-XII w., odnowionego przez Kazimierza Wielkiego, unikalna skomplikowana konstrukcja drewniana wzniesiona na pionowych skałach, prawdopodobnie nie istniała już w XVI w., zachowane do dziś tylko nieznaczne ślady; zob. Hauser 2004 ss. 243-244, SGKP t. 12 ss. 321-322 (Urycz), ss. 671-672 (Tustań).
Cena/Price:90
Słowa kluczowe/Keywords:Galicja Wschodnia/Ostgalizien
Numer katalogowy/Number:i13146
Kategorie tematyczne/Categories:architektura panoramy zamki, przyroda geologia skały, głazy i inne formy geologiczne, malarstwo polskie, rysunek polski / architecture castles/castle panoramas/panorama, nature/wildlife geology / Architektur Burgen/Burg Panoramas/Panorama, Natur Geologie / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich