Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i01319
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Kutno i powiat
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat Kutno województwo łódzkie (płockie)
Tytuł/Title:"15. POWIAT KUTNOWSKI GUB. WARSZAWSKIEJ. Cukrownia "Konstancya" Pałac w Kutnie."
Autor/Author:[Józef Michał Bazewicz]
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie pod kompozycją: "B. A. BUKATY WARSZAWA WSPÓLNA 48.".
Technika/Technique:Chromolitografia
Wymiary/Size/Capacity:271x190 (ramka) mm.
Stan/Condition:Rycina w dość ładnym stanie, na lewym marginesie niewielkie podklejone przedarcie i słabe zagięcie karty.
Pochodzenie/Origin:Z: J. M. Bazewicz (red.): Atlas geograficzny Illustrowany Królestwa Polskiego. Warszawa: Wydawnictwo J. M. Bazewicza, 1907 tablica nr 15.
Drukarnia/Printing office:Litografia B. A. Bukaty Warszawa (Bukaty Bolesław Adolf i S-ka, potem Towarzystwo - Zakłady Graficzne).
Uwagi/Comments:Kompozycja przedstawia mapkę powiatu w skali 1:420.000 oraz 2 ww. widoki. Atlas ukazywał się w zeszytach od 1903. Zachowana cała tablica (nr 15) oraz tekst w kserokopii dotyczący powiatu pochodzący z części opisowej atlasu. Granice ówczesnego powiatu kutnowskiego generalnie pokrywają się z obecnymi granicami tego powiatu poza terenem gminy Chodów obecnie przynależnej do powiatu kolskiego.
Cena/Price:250
Słowa kluczowe/Keywords:Królestwo
Numer katalogowy/Number:i01319
Kategorie tematyczne/Categories:architektura cukrownie kompozycje (w tym wielowidokowe) rezydencje, gospodarka przemysł spożywczy, varia mapy i plany / architecture compositions (including multiview ones) rezydencje/residences, manors/residence, manor, economy industry food-processing industry, varia maps and charts, plans/map and chart, plan / Architektur Kompositionen (darunter mit vielen Ansichten)/Komposition Residenzen/Residenz, Varia Karten und Pläne/Karte und Plan, Wirtschaft Industrie Nahrungsindustrie / chromo-lithography / Chromolithographie