Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i13154

Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Tarnów
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat grodzki Tarnów województwo małopolskie (tarnowskie)
Tytuł/Title:"Das alte Rathaus in Tarnów."
Autor/Author:Karl (Carl) TInter wg Rudolf Bernt
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "Rud Bernt" i "TINTER Sc".
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy
Wymiary/Size/Capacity:135x100 mm.
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie.
Pochodzenie/Origin:Z: Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild. T.11: Galizien. Wien: Verlag der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei, 1898 s.699.
Inf. o Autorze/Information about an Author:Karl Tinter (1859 Wiedeń - 27.05.1899 Wiedeń) austriacki drzeworytnik, związany z wiedeńskim wydawnictwem Verlag der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei in Wien; zob. Th.B. t.33 s.187 i to samo AKL. Index t.11 s.773, obszerniej Hanebutt-Benz 1984 łam 1157.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta. Autorstwo ustalono również wg wykazu ilustracji. Ratusz gotycko-renesansowy z XV w., przebudowany 3. ćw. XVI w.; zob. Atlas zabytków s.574.
Cena/Price:150
Słowa kluczowe/Keywords:Galicja/Małopolska
Numer katalogowy/Number:i13154
Kategorie tematyczne/Categories:architektura ratusze rynki, malarstwo (rysunek) obce / architecture market squares/market square town halls/town hall / Architektur Rathäuser/Rathaus Ringe/Ring / wood-engraving / Holzstich