Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i13154

Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Tarnów
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat grodzki Tarnów województwo małopolskie (tarnowskie)
Tytuł/Title:"Das alte Rathaus in Tarnów."
Autor/Author:Karl (Carl) TInter wg Rudolf Bernt
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie w prawym dolnym rogu kompozycji: "Rud Bernt" i poniżej już poza kompozycją "TINTER Sc"
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:135x100 mm (kompozycja)
Stan/Condition:Pozycja w bardzo ładnym stanie
Datowanie/Dating:1898
Pochodzenie/Origin:Z: Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild. T. 11: Galizien. Wien: Verlag der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei, 1898 s. 699
Inf. o Autorze/Information about an Author:Karl Tinter (1859 Wiedeń - 27.05.1899 Wiedeń) austriacki drzeworytnik, związany z wiedeńskim wydawnictwem Verlag der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei in Wien; zob. ThB t. 33 s. 187 i to samo AKL. Index t. 11 s. 773, obszerniej Hanebutt-Benz 1984 łam 1157
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta. Autorstwo ustalono również wg wykazu ilustracji. Ratusz gotycko-renesansowy z XV w., przebudowany 3. ćw. XVI w.; zob. Atlas zabytków s. 574
Cena/Price:160
Słowa kluczowe/Keywords:Galicja/Małopolska
Numer katalogowy/Number:i13154
Kategorie tematyczne/Categories:architektura ratusze rynki, malarstwo obce, rysunek obcy / architecture market squares/market square town halls/town hall / Architektur Rathäuser/Rathaus Ringe/Ring / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich