Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i13155

Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Skrzyszów
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat Tarnów województwo małopolskie (tarnowskie) gmina Skrzyszów
Tytuł/Title:"Die hölzerne römisch=katholische Kirche in Strzyszów bei Tarnów (XVI. Jahrhundert)."
Autor/Author:wg Juliana Zachariewicza
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:75x130 mm (kompozycja)
Stan/Condition:Pozycja w bardzo ładnym stanie
Datowanie/Dating:1898
Pochodzenie/Origin:Z: Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild. T. 11: Galizien. Wien: Verlag der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei, 1898 s. 667
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta. Autorstwo ustalono wg wykazu ilustracji. Rycina małego formatu. Kościół gotycki, drewniany konstrukcji zrębowej z 1517, rozbudowany 1770 m.in. o kaplicę i podcienia, powiększony o kaplicę 1893-1894, jednonawowy z transeptem i wieżą frontową; zob. Atlas zabytków s. 571
Cena/Price:150
Słowa kluczowe/Keywords:Galicja/Małopolska
Numer katalogowy/Number:i13155
Kategorie tematyczne/Categories:architektura kościoły kościoły i inne obiekty sakralne drewniane, malarstwo polskie, rysunek polski / architecture churches/church wooden churches/wooden church / Architektur Kirchen/Kirche Schrotholzkirchen/Schrotholzkirche / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich