Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i13155
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Skrzyszów
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat Tarnów województwo małopolskie (tarnowskie) gmina Skrzyszów
Tytuł/Title:"Die hölzerne römisch=katholische Kirche in Strzyszów bei Tarnów (XVI. Jahrhundert)."
Autor/Author:Wg Juliana Zachariewicza
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana.
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy
Wymiary/Size/Capacity:75x130 mm.
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie.
Pochodzenie/Origin:Z: Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild. T.11: Galizien. Wien: Verlag der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei, 1898 s.667.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta. Autorstwo ustalono wg wykazu ilustracji. Kościół drewniany św. Stanisława Biskupa wybudowany w stylu późnogotyckim w 1517.
Cena/Price:140
Słowa kluczowe/Keywords:Galicja/Małopolska
Numer katalogowy/Number:i13155
Kategorie tematyczne/Categories:architektura kościoły / architecture churches/church / Architektur Kirchen/Kirche / wood-engraving / Holzstich