Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i13170
Typ/Type:rycina (kompozycja)
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Tatry / Podhale
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat Zakopane (Tatrzański) województwo małopolskie (nowosądeckie)
Tytuł/Title:"Podhalanen."
Autor/Author:Wg Kazimierza Pochwalskiego
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "K. Pochwalski".
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:72x132 mm.
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie.
Pochodzenie/Origin:Z: Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild. T. 11: Galizien. Wien: Verlag der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei, 1898 s. 247.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta. Autorstwo ustalono również w oparciu o wykaz ilustracji. Typy podhalańskie.
Cena/Price:100
Słowa kluczowe/Keywords:Galicja/Podhale
Numer katalogowy/Number:i13170
Kategorie tematyczne/Categories:architektura kompozycje (w tym wielowidokowe), etnografia typy ludowe, malarstwo polskie, rysunek polski / architecture compositions (including multiview ones), ethnography folk types/folk type / Architektur Kompositionen (darunter mit vielen Ansichten)/Komposition, Etnographie Volkstypen/Volkstyp / wood-engraving / Holzstich