Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i13171
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Zaleszczyki / Заліщики okolice / Dniestr
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - powiat Zaleszczyki województwo tarnopolskie (Ukraina)
Tytuł/Title:"Die Uferwand des Dniesterflusses bei Zaleszczyki, podolisches Plateau."
Autor/Author:Karl (Carl) Tinter wg Hugo Charlemont
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "TINTER: Sc" i "H Charlemont".
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy
Wymiary/Size/Capacity:84x128 mm.
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie.
Pochodzenie/Origin:Z: Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild. T.11: Galizien. Wien: Verlag der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei, 1898 s.57.
Inf. o Autorze/Information about an Author:Karl Tinter (1859 Wiedeń - 27.05.1899 Wiedeń) austriacki drzeworytnik reprodukcyjny, związany z wiedeńskim wydawnictwem Verlag der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei in Wien; zob. Th.B. t.33 s.187 i to samo AKL. Index t.11 s.773, obszerniej Hanebutt-Benz 1984 łam 1157.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta. Autorstwo ustalono również wg wykazu ilustracji.
Cena/Price:90
Słowa kluczowe/Keywords:Galicja Wschodnia/Ostgalizien
Numer katalogowy/Number:i13171
Kategorie tematyczne/Categories:architektura panoramy, zawody i zajęcia rybak / architecture panoramas/panorama, jobs and professions/job and occupation / Architektur Panoramas/Panorama, Berufe und Beschäftigungen/Beruf und Beschäftigung / wood-engraving / Holzstich