Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i13174
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Bogdanówka / Богданівка
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - powiat Zborów województwo tarnopolskie (Ukraina-Galicja Wschodnia) gmina Bogdanówka
Tytuł/Title:"Volksgruppe aus Bogdanówka (Bezirk Zbaraż)."
Autor/Author:Wg Zygmunta Ajdukiewicza
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: monogram wiązany "ZA".
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:150x120 mm.
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie.
Pochodzenie/Origin:Z: Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild. T. 11: Galizien. Wien: Verlag der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei, 1898 s. 383.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta. Autorstwo ustalono wg wykazu ilustracji.
Cena/Price:170
Słowa kluczowe/Keywords:Galicja Wschodnia/Ostgalizien
Numer katalogowy/Number:i13174
Kategorie tematyczne/Categories:etnografia Ukraińcy typy ludowe, varia kostiumologia i stroje ludowe, malarstwo polskie, rysunek polski / ethnography folk types/folk type the Ukrainians, varia costumology / Etnographie Ukrainer Volkstypen/Volkstyp, Varia Kostümkunde/Trachten / wood-engraving / Holzstich