Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i13175
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Zbrucz (rzeka) / Świętowid (Świętowit / Światowid)
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - Galicja Wschodnia (Ukraina-Galicja Wschodnia)
Tytuł/Title:"Svantovit=Steinsäule aus dem Flusse Zbrucz in Ostgalizien."
Autor/Author:Wg Hugo Charlemont
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana.
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:161x69 mm.
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie.
Pochodzenie/Origin:Z: Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild. T. 11: Galizien. Wien: Verlag der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei, 1898 s. 135.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta. Autorstwo ustalono wg wykazu ilustracji. Rycina przedstawia kamienny posąg wydobyty ze Zbrucza w 1848, obecnie w zbiorach Muzeum Archeologicznego w Krakowie.
Cena/Price:150
Słowa kluczowe/Keywords:Galicja Wschodnia/Ostgalizien/[portret:Świętowit (Światowid)]
Numer katalogowy/Number:i13175
Kategorie tematyczne/Categories:architektura figury, statuy, posągi, malarstwo obce, rysunek obcy portrety obce okres postacie średniowiecze, portrety obce zawody postacie literackie i legendarne, portrety polskie okres postacie średniowiecze, portrety polskie zawody postacie legendarne i literackie, religia kulty pogańskie / architecture figures/figure, portraits/portrait religion pagan cults/pagan cult / Architektur Skulpturen/Skulptur, Porträts/Porträt Religion heidnische Kulte / wood-engraving / Holzstich