Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i13176
Typ/Type:rycina (kompozycja 3 widoków)
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Olesko / Олесько
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - powiat Złoczów województwo tarnopolskie (Ukraina)
Tytuł/Title:"Schloß Olesko." ("Kopfbild: Schloß Olesko, von Rudolf Bernt")
Autor/Author:Wg Rudolf Bernt
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "Rud. Bernt".
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy
Wymiary/Size/Capacity:189x129 mm.
Stan/Condition:Rycina w ładnym stanie, nieznaczne niezbyt widoczne zagięcie w górnej części karty nachodzące na kompozycję.
Pochodzenie/Origin:Z: Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild. T.11: Galizien. Wien: Verlag der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei, 1898 s.665.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta. Autorstwo ustalono również wg wykazu ilustracji skąd pochodzi podtytuł podany w nawiasie. Zamek zbudowany na początku XIV w. przez książąt halicko-wołyńskich, wielokrotnie niszczony przez Tatarów, rozbudowany przez Jana Daniłowicza w końcu XVI w. na rezydencję renesansową z zachowaniem wcześniejszego układu przestrzennego, miejsce urodzenia Jana III Sobieskiego, we władaniu Sobieskich, potem Rzewuskich, po II wojnie światowej zniszczony, ponownie odbudowany, obecnie muzeum, zob. Tokarski 2000 t.1 ss. 146-147 z ilustracją.
Cena/Price:150
Słowa kluczowe/Keywords:Galicja Wschodnia/Ostgalizien
Numer katalogowy/Number:i13176
Kategorie tematyczne/Categories:architektura detale architektoniczne kompozycje (w tym wielowidokowe) zamki / architecture architectural details/architectural detail castles/castle compositions (including multiview ones) / Architektur Burgen/Burg Kompositionen (darunter mit vielen Ansichten)/Komposition architektonische Details/architektonisches Detail / wood-engraving / Holzstich