Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i13176
Typ/Type:rycina (kompozycja trzech widoków)
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Olesko / Олесько
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - powiat Złoczów województwo tarnopolskie (Ukraina-Galicja Wschodnia)
Tytuł/Title:"Schloß Olesko." / "Kopfbild: Schloß Olesko, von Rudolf Bernt"
Autor/Author:wg Rudolf Bernt
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie w prawym górnym rogu kompozycji: "Rud. Bernt"
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:189x129 mm (kompozycja)
Stan/Condition:Pozycja w ładnym stanie, nieznaczne niezbyt widoczne zagięcie w górnej części karty nachodzące na kompozycję
Datowanie/Dating:1898
Pochodzenie/Origin:Z: Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild. T. 11: Galizien. Wien: Verlag der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei, 1898 s. 665
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta. Autorstwo ustalono również wg wykazu ilustracji skąd pochodzi drugi, dłuższy, tytuł podany po ukośniku. Zamek zbudowany na początku XIV w. przez książąt halicko-wołyńskich, wielokrotnie niszczony przez Tatarów, rozbudowany przez Jana Daniłowicza w końcu XVI w. na rezydencję renesansową z zachowaniem wcześniejszego układu przestrzennego, miejsce urodzenia Jana III Sobieskiego, we władaniu Sobieskich, potem Rzewuskich, po II wojnie światowej zniszczony, ponownie odbudowany, obecnie muzeum; zob. Tokarski 2000 t. 1 ss. 146-147 z ilustracją
Cena/Price:160
Słowa kluczowe/Keywords:Galicja Wschodnia/Ostgalizien
Numer katalogowy/Number:i13176
Kategorie tematyczne/Categories:architektura detale architektoniczne kompozycje (w tym wielowidokowe) zamki, malarstwo obce, rysunek obcy / architecture architectural details/architectural detail castles/castle compositions (including multiview ones) / Architektur Burgen/Burg Kompositionen (darunter mit vielen Ansichten)/Komposition architektonische Details/architektonisches Detail / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich