Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i13178
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Żółkiew / Жовква / Stanisław Żółkiewski
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - powiat Żółkiew województwo lwowskie (Ukraina-Galicja Wschodnia)
Tytuł/Title:"Stanislaus Żołkiewski." / "Stanislaus Żołkiewski; von dessen Grabmal in der Kathedrale zu Żółkiew, von Karl Ritter von Siegl"
Autor/Author:wg Karl von Siegl
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie w lewym dolnym rogu kompozycji: "K. R. v Siegl"
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:180x86 mm (kompozycja)
Stan/Condition:Pozycja w bardzo ładnym stanie
Datowanie/Dating:1898
Pochodzenie/Origin:Z: Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild. T. 11: Galizien. Wien: Verlag der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei, 1898 s. 583
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta. Autorstwo ustalono wg wykazu ilustracji skąd też pochodzi drugi, obszerniejszy tytuł ryciny, podany po ukośniku. - Stanisław Żółkiewski (1547 Turynka - 7.10.1620 pod Mohylowem podczas odwrotu spod bitwy pod Cecorą) polski magnat, wybitny wódz, 1618 hetman wielki koronny i kanclerz wielki koronny, pisarz i pamiętnikarz, piastował liczne urzędy w tym: hetman polny koronny 1588-1618, wojewoda kijowski 1608, kasztelan lwowski 1590, sekretarz królewski 1573, liczne urzędy starosty, stronnik Stefana Batorego i Jana Zamoyskiego, zwycięski wódz pod Guzowem, Kłuszynem, Rewlem i w innych bitwach; zob. Leksykon historii Polski s. 850 i inne
Cena/Price:150
Słowa kluczowe/Keywords:Galicja Wschodnia/Ostgalizien/[portret:Żółkiewski Stanisław]
Numer katalogowy/Number:i13178
Kategorie tematyczne/Categories:architektura kościoły kościoły i inne obiekty sakralne - wnętrza nagrobki, grobowce, portrety polskie okres postacie 16 wiek - Polska postacie 17 wiek - Polska, malarstwo obce, rysunek obcy portrety polskie zawody arystokracja, magnateria i możnowładcy - Polska urzędnicy - Polska wojskowi - wyżsi dowódcy, generałowie, hetmani - Polska / architecture church interiors/church interior churches/church tombstones/tombstone, portraits/portrait / Architektur Grabdenkmäler/Grabdenkmal Kirchen-Innere Kirchen/Kirche, Porträts/Porträt / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich