Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i13179
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Rozdół / Розділ
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - powiat Żydaczów województwo stanisławowskie (Ukraina)
Tytuł/Title:"Die hölzerne griechische Kirche in Rozdół am Dniestr bei Żydaczów (XVII. Jahrhundert)."
Autor/Author:Wg Juliana Zachariewicza
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "Zachariewicz 89".
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy
Wymiary/Size/Capacity:104x130 mm.
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie.
Pochodzenie/Origin:Z: Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild. T.11: Galizien. Wien: Verlag der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei, 1898 s.669.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta. Autorstwo ustalono wg wykazu ilustracji.
Cena/Price:150
Słowa kluczowe/Keywords:Galicja Wschodnia/Ostgalizien
Numer katalogowy/Number:i13179
Kategorie tematyczne/Categories:architektura cerkwie / architecture Orthodox churches/Orthodox church / Architektur orthodoxe Kirchen/orthodoxe Kirche / wood-engraving / Holzstich