Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i13179
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Rozdół / Розділ
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - powiat Żydaczów województwo stanisławowskie (Ukraina-Galicja Wschodnia)
Tytuł/Title:"Die hölzerne griechische Kirche in Rozdół am Dniestr bei Żydaczów (XVII. Jahrhundert)."
Autor/Author:wg Juliana Zachariewicza
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie w lewym dolnym rogu kompozycji: "Zachariewicz 89"
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:104x130 mm (kompozycja)
Stan/Condition:Pozycja w bardzo ładnym stanie
Datowanie/Dating:1898
Pochodzenie/Origin:Z: Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild. T. 11: Galizien. Wien: Verlag der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei, 1898 s. 669
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta. Autorstwo ustalono wg wykazu ilustracji. Rycina małego formatu
Cena/Price:160
Słowa kluczowe/Keywords:Galicja Wschodnia/Ostgalizien
Numer katalogowy/Number:i13179
Kategorie tematyczne/Categories:architektura budowle drewniane cerkwie, malarstwo polskie, rysunek polski / architecture Orthodox churches/Orthodox church / Architektur orthodoxe Kirchen/orthodoxe Kirche / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich