Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i13216
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Typy cieszyńskie
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Śląsk Cieszyński / Czechy
Tytuł/Title:"Alter Gorale (Hirte aus Istebna)."
Autor/Author:wg Hugo Charlemont
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "HCharlemont. 1893" oraz nieczytelny tekst
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:120x100 mm
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie
Datowanie/Dating:1897
Pochodzenie/Origin:Z: Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild. T. 17: Mähren und Schlesien. Wien: Verlag der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei, 1897 s. 588
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta. Autorstwo ustalono również wg wykazu ilustracji.
Cena/Price:140
Słowa kluczowe/Keywords:Górny Śląsk/Oberschlesien/Śląsk Cieszyński/Teschener Schlesien/Zaolzie
Numer katalogowy/Number:i13216
Kategorie tematyczne/Categories:etnografia typy ludowe, zawody i zajęcia pasterz / ethnography folk types/folk type, jobs and professions/job and occupation / Berufe und Beschäftigungen/Beruf und Beschäftigung Etnographie Volkstypen/Volkstyp / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich