Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i13237
Typ/Type:rycina (kompozycja)
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Złote Góry / Zlaté Hory / Zuckmantel
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Śląsk Opawski (Czechy)
Tytuł/Title:"Das Postgebäude in Zuckmantel."
Autor/Author:wg Rudolf Bernt
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie bezpośrednio pod kompozycją w prawym dolnym rogu: "Rud. Bernt"
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:141x84 mm
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie
Datowanie/Dating:1897
Pochodzenie/Origin:Z: Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild. T. 17: Mähren und Schlesien. Wien: Verlag der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei, 1897 s. 639
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta. Autorstwo ustalono wg wykazu ilustracji. Powiat Jesionik - Okres Jeseník.
Cena/Price:140
Słowa kluczowe/Keywords:Dolny Śląsk/Śląsk Opawski/Niederschlesien/Troppauer Schlesien/Landkreis Freiwaldau
Numer katalogowy/Number:i13237
Kategorie tematyczne/Categories:architektura kompozycje (w tym wielowidokowe) poczty i telefony, gospodarka komunikacja poczta i telefon, malarstwo obce, rysunek obcy / architecture compositions (including multiview ones) post offices and telephones, economy communication post and telephone / Architektur Kompositionen (darunter mit vielen Ansichten)/Komposition Poste und Telephonen/Post und Telephon, Wirtschaft Verkehrswesen Post und Telephon / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich