Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i13282
Typ/Type:światłodruk
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Rabka-Zdrój (Zaryte)
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat Nowy Targ województwo małopolskie (nowosądeckie) gmina Rabka-Zdrój
Tytuł/Title:"WIEŻA STAREGO KOŚCIOŁA W RABCE"
Autor/Author:Józef Pieniążek
Sygnatura/Signature:Światłodruk sygnowany w obrębie kompozycji: "Rabka 4/9 1929" i "Józef Pieniążek" oraz typograficznie pod kompozycją: "Podhale w obrazach" i "Józef Pieniążek mal.".
Technika/Technique:Światłodruk barwny na kartonie
Wymiary/Size/Capacity:285x206 (tablica ca 400x300) mm.
Stan/Condition:Pozycja w bardzo ładnym stanie.
Datowanie/Dating:1937
Pochodzenie/Origin:Z: Józef Pieniążek: Podhale w obrazach. Album barwny. Lwów: Wydawnictwo "Podhale w Obrazach", 1937 (Część II tablica nr 3).
Inf. o Autorze/Information about an Author:Józef Pieniążek (1.03.1888 Pychowice [obecnie Kraków] - 25.05.1953 Kraków) grafik i malarz, w 1913 ukończył krakowską Akademię Sztuk Pięknych, gdzie studiował w latach 1908-1913 pod kierunkiem Józefa Pankiewicza, a następnie Leona Wyczółkowskiego, potem pracował jako nauczyciel rysunków w szkołach średnich, w międzywojniu mieszkał we Lwowie, potem w Krakowie, liczne wystawy indywidualne i zbiorowe, główne motywy twórczości to obrazy olejne i akwarele o motywach pejzażowych i architektonicznych z terenu Małopolski, w grafice przede wszystkim tworzył w technice akwaforty i akwatinty (kilka tek graficznych), najbardziej znany z akwarel dokumentujących kulturę ludową polskich górali Podhala, Spiszu, Orawy oraz Żywiecczyzny; zob. obszerny biogram SAP t. 7 ss. 112-116.
Uwagi/Comments:Zachowana cała tablica, nadto kserokopia spisu tablic z krótkimi objaśnieniami do tablic. Nakład teki wynosił 150 egz. Ilustracja w szlachetnej, a także rzadkiej, kosztownej i trudnej, technice światłodruku barwnego. Cała teka obejmowała 40 tablic (Cz.1: Stroje i typy górali polskich, 17 tablic; Cz.2: Zabytki budownictwa kultury i sztuki kościelnej i ludowej na Podhalu, 23 tablice), nadto teksty innych autorów. Wbrew informacji na odwrotnej stronie karty tytułowej teka zawierała wyłącznie barwne tablice w światłodruku, autor nie dołączył zaplanowanych 10 tablic jednobarwnych. Dawny kościół Św. Marii Magdaleny, drewniany konstrukcji zrębowej, 1606, remontowany m.in. 1775-1778, jednonawowy z wieżą frontową o pochyłych ścianach, z izbicą 1744, obecnie Muzeum Regionalne im. Władysława Orkana; zob. Atlas zabytków s. 540.
Cena/Price:250
Słowa kluczowe/Keywords:Małopolska/Galicja
Numer katalogowy/Number:i13282
Kategorie tematyczne/Categories:architektura kościoły kościoły drewniane / architecture churches/church wooden churches/wooden church / Architektur Kirchen/Kirche Schrotholzkirchen/Schrotholzkirche / collotype collotype printed in colours / Farbenlichtdruck Lichtdruck