Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i13295
Typ/Type:światłodruk
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Krużlowa Wyżna
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat Nowy Sącz województwo małopolskie (nowosądeckie) gmina Grybów
Tytuł/Title:Starożytna figura w Krużlowej. Fundacja Krzysztofa Pieniążka z r. 1558 / "STAROŻYTNA FIGURA W KRUŻLOWEJ. FUNDACJA KRZYSZTOFA PIENIĄŻKA Z R. 1558"
Autor/Author:Józef Pieniążek
Sygnatura/Signature:Światłodruk sygnowany u dołu kompozycji: w lewym rogu "Krużlowa 25/9 1934 Figura ufundowana w r. 1558 przez Krzysztofa Pieniążka" i w prawym rogu "Józef Pieniążek" oraz typograficznie pod kompozycją: po lewej stronie "Podhale w obrazach" i po prawej stronie "Józef Pieniążek mal." nadto poniżej pośrodku: "STAROŻYTNA FIGURA W KRUŻLOWEJ. FUNDACJA KRZYSZTOFA PIENIĄŻKA Z R. 1558"
Technika/Technique:światłodruk barwny na kartonie
Wymiary/Size/Capacity:292x215 mm (kompozycja); ca 400x300 mm (tablica)
Stan/Condition:Pozycja w bardzo ładnym stanie
Datowanie/Dating:1937
Pochodzenie/Origin:Z: Józef Pieniążek: Podhale w obrazach. Album barwny. Lwów: Wydawnictwo "Podhale w Obrazach", 1937 (Część II tablica nr 16)
Inf. o Autorze/Information about an Author:Józef Pieniążek (1.03.1888 Pychowice [obecnie Kraków] - 25.05.1953 Kraków) grafik i malarz, w 1913 ukończył krakowską Akademię Sztuk Pięknych, gdzie studiował w latach 1908-1913 pod kierunkiem Józefa Pankiewicza, a następnie Leona Wyczółkowskiego, potem pracował jako nauczyciel rysunków w szkołach średnich, w międzywojniu mieszkał we Lwowie, potem w Krakowie, liczne wystawy indywidualne i zbiorowe, główne motywy twórczości to obrazy olejne i akwarele o motywach pejzażowych i architektonicznych z terenu Małopolski, w grafice przede wszystkim tworzył w technice akwaforty i akwatinty (kilka tek graficznych), najbardziej znany z akwarel dokumentujących kulturę ludową polskich górali Podhala, Spiszu, Orawy oraz Żywiecczyzny; zob. obszerny biogram SAP t. 7 ss. 112-116
Uwagi/Comments:Zachowana cała tablica, nadto kserokopia spisu tablic z krótkimi objaśnieniami do tablic. Nakład teki wynosił 150 egzemplarzy. Ilustracja w szlachetnej, a także rzadkiej, kosztownej i trudnej, technice światłodruku barwnego. Cała teka obejmowała 40 tablic (Cz.1: Stroje i typy górali polskich, 17 tablic; Cz.2: Zabytki budownictwa kultury i sztuki kościelnej i ludowej na Podhalu, 23 tablice), nadto teksty innych autorów. Wbrew informacji na odwrotnej stronie karty tytułowej teka zawierała wyłącznie barwne tablice w światłodruku, autor nie dołączył zaplanowanych 10 tablic jednobarwnych. W narożnikach głowicy 4 herby. Na drugim planie kościół drewniany konstrukcji zrębowej, 1529, wielokrotnie remontowany, jednonawowy z wieżą frontową; zob. Atlas zabytków s. 561 z ilustracją
Cena/Price:220
Słowa kluczowe/Keywords:Małopolska/Galicja
Numer katalogowy/Number:i13295
Kategorie tematyczne/Categories:malarstwo polskie, rysunek polski architektura budownictwo ludowe figury, statuy, posągi kościoły kościoły drewniane, historia heraldyka, sfragistyka i weksylologia / architecture churches/church country/folk builidings/country/folk builiding figures/figure wooden churches/wooden church, history heraldics / Architektur Kirchen/Kirche Schrotholzkirchen/Schrotholzkirche Skulpturen/Skulptur Volksbauwesen, Geschichte Wappenkunde / collotype collotype printed in colours / Farbenlichtdruck Lichtdruck