Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i13296
Typ/Type:światłodruk
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Zubrzyca Górna
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat Nowy Targ województwo małopolskie (nowosądeckie) gmina Jabłonka
Tytuł/Title:Czarna Izba w Dworku Moniakowskim z r. 1784 w Zubrzycy pod Babią Górą na Orawie / "CZARNA IZBA W DWORKU MONIAKOWSKIM z r. 1784 W ZUBRZYCY POD BABIĄ GÓRĄ NA ORAWIE"
Autor/Author:Józef Pieniążek
Sygnatura/Signature:Światłodruk sygnowany w lewym dolnym rogu kompozycji: "Józef Pieniążek Zubrzyca "Czarna izba" w dworku z r. 1784." oraz typograficznie pod kompozycją: po lewej stronie "Podhale w obrazach" i po prawej stronie "Józef Pieniążek mal." nadto poniżej pośrodku: "CZARNA IZBA W DWORKU MONIAKOWSKIM z r. 1784 W ZUBRZYCY POD BABIĄ GÓRĄ NA ORAWIE"
Technika/Technique:światłodruk barwny na kartonie
Wymiary/Size/Capacity:221x271 mm (kompozycja); 300x400 mm (tablica)
Stan/Condition:Pozycja w bardzo ładnym stanie
Datowanie/Dating:1937
Pochodzenie/Origin:Z: Józef Pieniążek: Podhale w obrazach. Album barwny. Lwów: Wydawnictwo "Podhale w Obrazach", 1937 (Część II tablica nr 17)
Inf. o Autorze/Information about an Author:Józef Pieniążek (1.03.1888 Pychowice [obecnie Kraków] - 25.05.1953 Kraków) grafik i malarz, w 1913 ukończył krakowską Akademię Sztuk Pięknych, gdzie studiował w latach 1908-1913 pod kierunkiem Józefa Pankiewicza, a następnie Leona Wyczółkowskiego, potem pracował jako nauczyciel rysunków w szkołach średnich, w międzywojniu mieszkał we Lwowie, potem w Krakowie, liczne wystawy indywidualne i zbiorowe, główne motywy twórczości to obrazy olejne i akwarele o motywach pejzażowych i architektonicznych z terenu Małopolski, w grafice przede wszystkim tworzył w technice akwaforty i akwatinty (kilka tek graficznych), najbardziej znany z akwarel dokumentujących kulturę ludową polskich górali Podhala, Spiszu, Orawy oraz Żywiecczyzny; zob. obszerny biogram SAP t. 7 ss. 112-116
Uwagi/Comments:Zachowana cała tablica, nadto kserokopia spisu tablic z krótkimi objaśnieniami do tablic. Nakład teki wynosił 150 egzemplarzy. Ilustracja w szlachetnej, a także rzadkiej, kosztownej i trudnej, technice światłodruku barwnego. Cała teka obejmowała 40 tablic (Cz.1: Stroje i typy górali polskich, 17 tablic; Cz.2: Zabytki budownictwa kultury i sztuki kościelnej i ludowej na Podhalu, 23 tablice), nadto teksty innych autorów. Wbrew informacji na odwrotnej stronie karty tytułowej teka zawierała wyłącznie barwne tablice w światłodruku, autor nie dołączył zaplanowanych 10 tablic jednobarwnych. Dwór z 1785; zob. Atlas zabytków s. 547 (obecnie w Orawskim Parku Etnograficznym w Zubrzycy Górnej)
Cena/Price:240
Słowa kluczowe/Keywords:Orawa
Numer katalogowy/Number:i13296
Kategorie tematyczne/Categories:architektura dwory wnętrza, malarstwo polskie, rysunek polski / architecture interiors/interior/ manors/manor / Architektur Inneres Landhäuser/Landhaus / collotype collotype printed in colours / Farbenlichtdruck Lichtdruck