Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i13307
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Typy galicyjskie (żydowskie)
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Galicja
Tytuł/Title:"Rabbiner (Tracht der polnischen Juden überhaupt)."
Autor/Author:Wg Moritz Coschell
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "M. Coschell 95".
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:153x100 mm.
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie.
Datowanie/Dating:1898
Pochodzenie/Origin:Z: Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild. T. 11: Galizien. Wien: Verlag der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei, 1898 s. 479.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta. Autorstwo ustalono również wg wykazu ilustracji. Judaik.
Cena/Price:200
Słowa kluczowe/Keywords:Galizien
Numer katalogowy/Number:i13307
Kategorie tematyczne/Categories:etnografia judaica typy ludowe Żydzi, zawody i zajęcia rabin, malarstwo obce, rysunek obcy / ethnography Judaica folk types/folk type the Jews, jobs and professions/job and occupation / Berufe und Beschäftigungen/Beruf und Beschäftigung Etnographie Judaika Juden Volkstypen/Volkstyp / wood-engraving / Holzstich