Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i13311

Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Galicja
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Polska
Tytuł/Title:"Erntebild aus Westgalizien."
Autor/Author:wg Zygmunta Ajdukiewicza
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie w prawym dolnym rogu kompozycji: "Zygmunt Ajdukiewicz"
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:100x129 mm (kompozycja)
Stan/Condition:Pozycja w bardzo ładnym stanie
Datowanie/Dating:1898
Pochodzenie/Origin:Z: Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild. T. 11: Galizien. Wien: Verlag der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei, 1898 s. 803
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta. Autorstwo ustalono również wg wykazu ilustracji. Rycina małego formatu
Cena/Price:140
Słowa kluczowe/Keywords:Galizien
Numer katalogowy/Number:i13311
Kategorie tematyczne/Categories:etnografia typy ludowe, gospodarka rolnictwo agrotechnika, zawody i zajęcia rolnik, malarstwo polskie, rysunek polski / economy agriculture agrotechny, ethnography folk types/folk type, jobs and professions/job and occupation / Berufe und Beschäftigungen/Beruf und Beschäftigung Etnographie Volkstypen/Volkstyp, Wirtschaft Landwirtschaft Agrotechnik / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich