Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i13311
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Galicja
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Polska / Ukraina
Tytuł/Title:"Erntebild aus Westgalizien."
Autor/Author:Wg Zygmunta Ajdukiewicza
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "Zygmunt Ajdukiewicz".
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy
Wymiary/Size/Capacity:100x129 mm.
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie.
Pochodzenie/Origin:Z: Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild. T.11: Galizien. Wien: Verlag der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei, 1898 s.803.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta. Autorstwo ustalono również wg wykazu ilustracji.
Cena/Price:120
Słowa kluczowe/Keywords:Galizien
Numer katalogowy/Number:i13311
Kategorie tematyczne/Categories:etnografia typy ludowe, gospodarka rolnictwo agrotechnika, zawody i zajęcia rolnik / economy agriculture agrotechny, ethnography folk types/folk type, jobs and professions/job and occupation / Berufe und Beschäftigungen/Beruf und Beschäftigung Etnographie Volkstypen/Volkstyp, Wirtschaft Landwirtschaft Agrotechnik / wood-engraving / Holzstich