Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i13331
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Galicja Wschodnia - typy galicyjskie
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - Galicja Wschodnia (Ukraina)
Tytuł/Title:"Ein ruthenischer Kirchenbesucher."
Autor/Author:Wg Juliusza (Juliana) Makarewicza
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana.
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy
Wymiary/Size/Capacity:139x57 mm.
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie.
Pochodzenie/Origin:Z: Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild. T.11: Galizien. Wien: Verlag der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei, 1898 s.377.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta. Autorstwo ustalono wg wykazu ilustracji.
Cena/Price:80
Słowa kluczowe/Keywords:Ostgalizien
Numer katalogowy/Number:i13331
Kategorie tematyczne/Categories:etnografia typy ludowe / ethnography folk types/folk type / Etnographie Volkstypen/Volkstyp / wood-engraving / Holzstich