Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i13332
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Dniestr
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - Galicja Wschodnia (Ukraina-Galicja Wschodnia)
Tytuł/Title:"Überfuhr am Dniestr in Ostgalizien."
Autor/Author:Leopold Geisbe wg Tadeusza Rybkowskiego
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie w prawym dolnym rogu kompozycji: "Tadeusz Rybkowski" i poniżej już poza kompozycją w prawym dolnym rogu w obrębie typograficznej ramki "GEISBE sc."
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:128x187 mm (ramka)
Stan/Condition:Pozycja w bardzo ładnym stanie
Datowanie/Dating:1898
Pochodzenie/Origin:Z: Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild. T. 11: Galizien. Wien: Verlag der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei, 1898 s. 877
Inf. o Autorze/Information about an Author:Leopold Geisbe (ca 1840/1842 Wiedeń - 28.07.1905 Wiedeń) austriacki drzeworytnik, czynny od 1855 do co najmniej 1905, właściciel firma L. Geisbe X. A. in Wien, liczne drzeworyty w: Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild 1886-1902; zob. AKL t. 51 oraz AKL. Index t. 5 s. 651 oraz Hanebutt-Benz 1984 łam 1049
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta. Scena obyczajowa z myśliwymi na promie
Cena/Price:160
Słowa kluczowe/Keywords:Ostgalizien
Numer katalogowy/Number:i13332
Kategorie tematyczne/Categories:etnografia sceny obyczajowe i rodzajowe typy ludowe, gospodarka komunikacja żegluga śródlądowa promy śródlądowe, gospodarka rolnictwo łowiectwo (myślistwo), zawody i zajęcia myśliwy, malarstwo polskie, rysunek polski / economy agriculture hunting, economy communication sailing inland sailing ethnography folk types/folk type social scenes, themes/social scene, social theme, jobs and professions/job and occupation / Berufe und Beschäftigungen/Beruf und Beschäftigung Etnographie Sittenszenen/Sittenszene Volkstypen/Volkstyp, Wirtschaft Landwirtschaft Jagdwesen, Wirtschaft Verkehrswesen Schiffahrt Binnenschiffahrt / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich