Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i13337
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Kraków / Piotr Skarga
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo małopolskie (krakowskie)
Tytuł/Title:"Peter Skarga. / Peter Skarga; nach dem Ölbild in der Barmherzigen Gesellschaft zu Krakau, von Wilhelm Hecht"
Autor/Author:wg Wilhelm Hecht
Sygnatura/Signature:Rycina nieczytelnie sygnowana na płycie w lewym dolnym rogu kompozycji
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:149x110 mm (kompozycja)
Stan/Condition:Pozycja w bardzo ładnym stanie
Datowanie/Dating:1898
Pochodzenie/Origin:Z: Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild. T. 11: Galizien. Wien: Verlag der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei, 1898 s. 579
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta. Autorstwo ustalono wg wykazu ilustracji skąd również podano drugi, obszerniejszy tytuł ryciny, podany po ukośniku. Rycina małego formatu. Rycina wg portretu w krakowskim Arcybractwie Miłośników NMP Bolesnej w Krakowie. - Piotr Skarga właściwie Piotr Powęski (2.02.1536 Grójec - 27.09.1612 Kraków) jezuita, polemista religijny, hagiograf, nadworny kaznodzieja Zygmunta III Wazy, czołowy działacz kontrreformacji, autor popularnych Żywotów świętych i Kazań sejmowych, Sługa Boży; zob. Polski słownik biograficzny (PSB) t. 38 ss. 35-43
Cena/Price:160
Słowa kluczowe/Keywords:Małopolska/Galicja/[portret:Skarga Piotr]
Numer katalogowy/Number:i13337
Kategorie tematyczne/Categories:kultura sztuki plastyczne, portrety polskie okres postacie 17 wiek - Polska, malarstwo obce, rysunek obcy portrety polskie zawody duchowni rzymskokatoliccy, zakonnicy - Polska / culture fine arts, portraits/portrait / Kultur bildende Künste, Porträts/Porträt / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich