Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i13340
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Kraków
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo małopolskie (krakowskie)
Tytuł/Title:"Die Barbakane (Rondell) in Krakau."
Autor/Author:wg Anton Weber
Sygnatura/Signature:Rycina nieczytelnie sygnowana na płycie
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:98x128 mm
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie
Datowanie/Dating:1898
Pochodzenie/Origin:Z: Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild. T. 11: Galizien. Wien: Verlag der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei, 1898 s. 9
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta. Autorstwo ustalono wg wykazu ilustracji.
Cena/Price:120
Słowa kluczowe/Keywords:Małopolska/Galicja
Numer katalogowy/Number:i13340
Kategorie tematyczne/Categories:architektura fortyfikacje, malarstwo obce, rysunek obcy / architecture fortifications/fortification / Architektur Festungen/Festung / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich