Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i13367
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Kraków-Uniwersytet / Zbigniew Oleśnicki
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo małopolskie (krakowskie)
Tytuł/Title:"Denkstein des Cardinals Zbigniew Oleśnicki, Bischofs von Krakau."
Autor/Author:Wg Karl von Siegl
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "K. R. v. S.".
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy
Wymiary/Size/Capacity:150x124 mm.
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie.
Pochodzenie/Origin:Z: Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild. T.11: Galizien. Wien: Verlag der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei, 1898 s.185.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta. Autorstwo ustalono również wg wykazu ilustracji. Tablica erekcyjna w Collegium Maius. - Zbigniew Oleśnicki właściwie Zbigniew z Oleśnicy (5.12.1389 Sienno pow. Lipsk - 1.04.1455 Sandomierz) sekretarz królewski, kanonik krakowski i gnieźnieński, biskup krakowski 1423, kardynał 1439, przywódca konserwatywnej grupy możnowładców, przeciwnik silnej władzy królewskiej, zwolennik wcielenia Litwy do Polski i związku z Luksemburgami i Węgrami doprowadzając do unii polsko-węgierskiej, przeciwnik husytów, mecenas nauki i sztuki; zob. Leksykon historii Polski s.526, a przed wszystkim Polski słownik biograficzny (PSB) t. 23 ss.776-784.
Cena/Price:140
Słowa kluczowe/Keywords:Małopolska/Galicja/[portret:Oleśnicki Zbigniew]
Numer katalogowy/Number:i13367
Kategorie tematyczne/Categories:portrety polskie zawody architektura epitafia szkoły wyższe / portraits/portrait architecture epitaphs/epitaph high schools, universities/high school, university / Porträts/Porträt Architektur Epitaphien/Epitaphium Hochschulen/Hochschule / wood-engraving / Holzstich