Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i13369
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Kraków-Wawel
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo małopolskie (krakowskie)
Tytuł/Title:"Pferdemarkt in Krakau."
Autor/Author:Wg Juliusza Kossaka
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "Juliusz Kossak 1881".
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:134x183 mm.
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie.
Pochodzenie/Origin:Z: Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild. T. 11: Galizien. Wien: Verlag der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei, 1898 s. 817.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta. Autorstwo ustalono również wg wykazu ilustracji.
Cena/Price:220
Słowa kluczowe/Keywords:Małopolska/Galicja
Numer katalogowy/Number:i13369
Kategorie tematyczne/Categories:architektura rezydencje zamki, etnografia targi i jarmarki, odpusty typy ludowe, przyroda hipologia i sceny hippiczne, zawody i zajęcia handlarz koni, malarstwo polskie, rysunek polski / architecture castles/castle rezydencje/residences, manors/residence, manor, ethnography folk types/folk type markets and fairs/market and fair, jobs and professions/job and occupation nature/wildlife hippology / Architektur Burgen/Burg Residenzen/Residenz, Berufe und Beschäftigungen/Beruf und Beschäftigung Etnographie Märkte und Jahrmärkte/Markt und Jahrmarkt Volkstypen/Volkstyp, Natur Hippologie / wood-engraving / Holzstich