Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i13383
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Kraków-Wawel / Władysław II Jagiełło / Ludwik Węgierski / Kazimierz III Wielki
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo małopolskie (krakowskie)
Tytuł/Title:"Altarbild der heiligen drei Könige (angebliche Porträts der Könige Kazimir des Großen, Ludwigs des Großen und Władysław Jagiełłos). / von einem Altarflügel in der Jagiellonischen Kapelle zu Krakau [...]"
Autor/Author:Wg Karl von Siegl
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana.
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:189x121 mm.
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie.
Datowanie/Dating:1898
Pochodzenie/Origin:Z: Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild. T. 11: Galizien. Wien: Verlag der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei, 1898 s. 155.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta. Autorstwo ustalono wg wykazu ilustracji. W osobach królów składających hołd sportretowano 3 królów polskich: Władysław II Jagiełło, Ludwik Węgierski (Andegaweński) i Kazimierz III Wielki na ołtarzu w kaplicy Świętokrzyskiej (Jagiellońskiej) na Wawelu. - Władysław II Jagiełło (ca 1351 - 1.06.1434 Gródek Jagielloński) wielki książę litewski 1377-1401, król polski od 1386, syn Olgierda. Jako władca Litwy, zagrożony przez Krzyżaków, w 1386 w Krewie zawarł unię z Polską, przyjął chrzest i poślubił Jadwigę Andegaweńską (króla Polski od 1384) oraz został koronowany na króla Polski (panując wraz z Jadwigą Andegaweńską), od 1387 chrystianizował Litwę, w 1401 przekazał Witoldowi Kiejstutowiczowi tytuł wielkiego księcia litewskiego, pokonał Krzyżaków pod Grunwaldem w 1410 w wojnie w latach 1409-1411, w 1413 zawarł unię z Litwą w Horodle, zapoczątkował dynastię jagiellońską w Polsce; zob. Leksykon historii Polski ss. 804-805 i inne.
Cena/Price:150
Słowa kluczowe/Keywords:Małopolska/Galicja/[portret:Władysław II Jagiełło]/[portret:Ludwik Węgierski]/[portret:Kazimierz III Wielki]
Numer katalogowy/Number:i13383
Kategorie tematyczne/Categories:malarstwo obce, rysunek obcy architektura katedry i sobory kościoły kościoły i inne obiekty sakralne - wnętrza, portrety obce kraje Litwa, portrety obce okres postacie 15 wiek postacie średniowiecze, portrety obce zawody władcy koronowani zbiorowe, portrety polskie okres postacie 15 wiek postacie średniowiecze, portrety polskie zawody władcy polscy - królowie, religia tematyka biblijna święci i błogosławieni / architecture cathedrals/cathedral church interiors/church interior churches/church, portraits/portrait religion saints/saint / Architektur Kathedralen/Kathedrale Kirchen-Innere Kirchen/Kirche, Porträts/Porträt Religion Heilige / wood-engraving / Holzstich