Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i13390
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Lwów-panoramy
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - województwo lwowskie (Ukraina-Galicja Wschodnia)
Tytuł/Title:"Lemberg (Leopolis) um das Jahr 1618. / (aus dem Werk von Hierat und Hoghenberg: "Theatrum praecipuarum totius mundi urbium", von Friedrich König (1. Mons Caluus, 2. Arx superior quae sereno coelo decem à Leopoli miliaribus cernitur, 3. Mons Stephani vulgo Leonis dictus, 4, Ecclesia Metropolitana Deiparae Virginis, 5. Ecclesia Russica S. Cruis.)"
Autor/Author:wg Friedrich König na podstawie Abrahama Hogenberga (na podstawie Aureliusza Passarottiego)
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:170x130 mm (kompozycja)
Stan/Condition:Pozycja w bardzo ładnym stanie
Datowanie/Dating:1898
Pochodzenie/Origin:Z: Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild. T. 11: Galizien. Wien: Verlag der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei, 1898 s. 31
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta. Autorstwo ustalono wg wykazu ilustracji skąd również podano podtytuł po ukośniku
Cena/Price:140
Słowa kluczowe/Keywords:Galicja Wschodnia/Ostgalizien
Numer katalogowy/Number:i13390
Kategorie tematyczne/Categories:architektura panoramy, malarstwo obce, rysunek obcy / architecture panoramas/panorama / Architektur Panoramas/Panorama / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich