Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i13391
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Lwów-cerkwie
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - województwo lwowskie (Ukraina)
Tytuł/Title:"Die Georgskirche in Lemberg."
Autor/Author:Monogramista A. J wg Friedrich Ohmann
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "Frohmann 95." i "A. J sc:".
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy
Wymiary/Size/Capacity:192x127 mm (ramka).
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie.
Pochodzenie/Origin:Z: Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild. T.11: Galizien. Wien: Verlag der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei, 1898 s.43.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta. Autorstwo ustalono również wg wykazu ilustracji. Archikatedralny sobór św. Jura we Lwowie.
Cena/Price:150
Słowa kluczowe/Keywords:Galicja Wschodnia/Ostgalizien
Numer katalogowy/Number:i13391
Kategorie tematyczne/Categories:architektura katedry kościoły / architecture cathedrals/cathedral churches/church / Architektur Kathedralen/Kathedrale Kirchen/Kirche / wood-engraving / Holzstich