Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i13392
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Lwów-cerkwie
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - województwo lwowskie (Ukraina)
Tytuł/Title:"Die griechische Stadtkirche in Lemberg."
Autor/Author:Wg Friedrich Ohmann
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "Fr Ohmann 94".
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy
Wymiary/Size/Capacity:153x125 mm.
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie, bardzo nieznaczne zagięcie karty w górnej części kompozycji.
Pochodzenie/Origin:Z: Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild. T.11: Galizien. Wien: Verlag der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei, 1898 s.41.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta. Autorstwo ustalono również wg wykazu ilustracji. Cerkiew Wołoska.
Cena/Price:150
Słowa kluczowe/Keywords:Galicja Wschodnia/Ostgalizien
Numer katalogowy/Number:i13392
Kategorie tematyczne/Categories:architektura cerkwie / architecture Orthodox churches/Orthodox church / Architektur orthodoxe Kirchen/orthodoxe Kirche / wood-engraving / Holzstich