Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i13394
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Lwów-cerkwie
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - województwo lwowskie (Ukraina)
Tytuł/Title:"Mittelthür aus dem ehemaligen Ikonostas der ruthenischen Pfarrkirche in Lemberg. (nach einer Photographie von Trzemeski in Lemberg)"
Autor/Author:Wg Edwarda Trzemeskiego
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana.
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy
Wymiary/Size/Capacity:177x94 mm.
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie.
Pochodzenie/Origin:Z: Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild. T.11: Galizien. Wien: Verlag der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei, 1898 s.793.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta. Autorstwo ustalono również wg wykazu ilustracji skąd również podano podtytuł w nawiasie.
Cena/Price:80
Słowa kluczowe/Keywords:Galicja Wschodnia/Ostgalizien
Numer katalogowy/Number:i13394
Kategorie tematyczne/Categories:architektura kościoły kościoły-wnętrza, kultura rzemiosło artystyczne / architecture church interiors/church interior churches/church, culture arts and crafts, handicraft / Architektur Kirchen-Innere Kirchen/Kirche, Kultur Kunsthandwerk / wood-engraving / Holzstich