Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i13399
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Lwów-Rynek
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - województwo lwowskie (Ukraina)
Tytuł/Title:"Der Ringplatz in Lemberg mit dem Rathhaus."
Autor/Author:Wg Rudolf Bernt
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "Rud. Bernt".
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy
Wymiary/Size/Capacity:129x194 mm.
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie.
Pochodzenie/Origin:Z: Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild. T.11: Galizien. Wien: Verlag der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei, 1898 s.33.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta. Autorstwo ustalono również wg wykazu ilustracji.
Cena/Price:200
Słowa kluczowe/Keywords:Galicja Wschodnia/Ostgalizien
Numer katalogowy/Number:i13399
Kategorie tematyczne/Categories:architektura fontanny, kaskady rynki / architecture fountains/fountain market squares/market square / Architektur Fontänen/Fontane Ringe/Ring / wood-engraving / Holzstich