Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i13400
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Lwów-Rynek
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - województwo lwowskie (Ukraina)
Tytuł/Title:"Das Sobieski=Haus am Ringplatz in Lemberg (XVII. Jahrhundert)"
Autor/Author:Wg Friedrich Ohmann
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "FOhmann 1895".
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy
Wymiary/Size/Capacity:156x109 mm.
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie.
Pochodzenie/Origin:Z: Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild. T.11: Galizien. Wien: Verlag der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei, 1898 s.701.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta. Autorstwo ustalono również wg wykazu ilustracji.
Cena/Price:150
Słowa kluczowe/Keywords:Galicja Wschodnia/Ostgalizien
Numer katalogowy/Number:i13400
Kategorie tematyczne/Categories:architektura kamienice rynki / architecture market squares/market square tenement houses/tenement house / Architektur Ringe/Ring Wohnhäuser/Wohnhaus / wood-engraving / Holzstich