Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i13401
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Lwów-Rynek
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - województwo lwowskie (Ukraina-Galicja Wschodnia)
Tytuł/Title:"Anczewski'sches Patrizierhaus in Lemberg."
Autor/Author:wg Friedrich Ohmann
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:159x105 mm (kompozycja)
Stan/Condition:Pozycja w bardzo ładnym stanie
Datowanie/Dating:1898
Pochodzenie/Origin:Z: Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild. T. 11: Galizien. Wien: Verlag der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei, 1898 s. 35
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta. Autorstwo ustalono wg wykazu ilustracji. Czarna Kamienica we Lwowie (nazywana też Lorencowiczowską lub Anczowską od nazwisk pierwszych właścicieli) kamienica we Lwowie, w Rynku pod nr. 4, renesansowa, wzniesiona w latach 1588-1589 według projektu Piotra Barbona; zob. hasło w Wikipedii
Cena/Price:140
Słowa kluczowe/Keywords:Galicja Wschodnia/Ostgalizien
Numer katalogowy/Number:i13401
Kategorie tematyczne/Categories:architektura kamienice rynki, malarstwo obce, rysunek obcy / architecture market squares/market square tenement houses/tenement house / Architektur Ringe/Ring Wohnhäuser/Wohnhaus / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich