Grafiki i fotografie
Pozycja niedostępna - sprzedana
Item no longer available - sold
Numer katalogowy: i13408
Pozycja niedostępna - sprzedana || Item no longer available - sold
Typ/Type:fotografia
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Karpaty Wschodnie
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - powiat Nadwórna albo powiat Kołomyja albo powiat Kosów województwo stanisławowskie (Ukraina)
Tytuł/Title:Panorama Karpat Wschodnich
Autor/Author:Józef Mayer
Sygnatura/Signature:Fotografia niesygnowana
Technika/Technique:fotografia
Wymiary/Size/Capacity:89x138 mm
Stan/Condition:Pozycja w bardzo ładnym stanie
Datowanie/Dating:lata 30. XX wieku
Pochodzenie/Origin:Fotografia autorstwa i ze zbiorów Józefa Mayera
Inf. o Autorze/Information about an Author:Józef Mayer (12.07.1902 Biecz pow. Krosno – 2.06.1996 Katowice) filolog i bibliotekarz. Studia z filologii polskiej ukończył na UJK we Lwowie w 1925 i tamże uzyskał doktorat w 1929. Zawodowo związany początkowo z Biblioteką Baworowskich we Lwowie, potem w latach 1925-1937 z lwowską Biblioteką Uniwersytecką, w latach 1937-1939 bibliotekarz w Śląskiej Bibliotece Publicznej (Bibliotece Śląskiej), w okresie okupacji we Lwowie, od 1945 do emerytury związany z Biblioteką Śląską w Katowicach, gdzie m.in. był wicedyrektorem i kierownikiem Działu Zbiorów Specjalnych, był również wykładowcą WSP i UŚ w Katowicach, od 1959 członek PAN Oddział w Katowicach, od 1964 samodzielny pracownik naukowo-badawczy. W 1945 ożenił się z bibliotekarką dr Janiną Bergerówną (Janina Berger-Mayerowa 1900-1971). Znawca literatury staropolskiej, bibliograf i historyk literatury, prace z bibliotekarstwa i bibliofilstwa, znawca tematyki włoskiej, prywatnie amatorsko fotografował, liczne podróże już przed wojną po Europie (po wojnie również po Azji), z których fotografie prezentował na publicznych pokazach w latach 60. i 70. XX w.; zob. m.in. Danuta Musioł: Profesora Józefa Mayera curriculum vitae w: Książnica Śląska. T. 25. Katowice: Biblioteka Śląska, 1999 ss. 104-108 i Irena Nitsche: Doc. dr Józef Mayer w: Śląskie Miscellanea. Literatura-folklor. T. 5. Warszawa: Energeia, 1993 ss. 9-28
Uwagi/Comments:Fotografia amatorska formatu i na papierze pocztówkowym. Odwrocie fotografii czyste. Fotografia z większego zbioru fotografii J. Mayera z letnich pobytów (wakacji?) w Karpatach Wschodnich w powiecie nadwórniańskim i kosowskim oraz w powiecie kołomyjskim (Kosmacz) w latach 30. XX w. zarówno czysto wypoczynkowych, jak i turystycznych wycieczek i wypraw w Gorgany i Czarnohorę, odbywanych w gronie osób z rodziny, jak i znajomych z lwowskich kręgów uniwersyteckich. Fotografie z tego zbioru były z zasady na odwrocie opisane ołówkiem przez J. Mayera, jedynie nieliczne nie miały opisu, jak właśnie ta oferowana fotografia bez opisu
Cena/Price:40
Słowa kluczowe/Keywords:Galicja Wschodnia/Ostgalizien
Numer katalogowy/Number:i13408
Kategorie tematyczne/Categories:architektura panoramy / architecture panoramas/panorama / Architektur Panoramas/Panorama / photography