Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i13462

Typ/Type:fotografia
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Połoniny Hryniawskie / Гринявський хребет
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - powiat Kosów województwo stanisławowskie (Ukraina)
Tytuł/Title:"Na połoninach Hryniawy"
Autor/Author:Józef Mayer
Sygnatura/Signature:Fotografia niesygnowana
Technika/Technique:fotografia
Wymiary/Size/Capacity:88x138 mm
Stan/Condition:Pozycja w bardzo ładnym stanie
Datowanie/Dating:lata 30. XX wieku
Pochodzenie/Origin:Fotografia autorstwa i ze zbiorów Józefa Mayera
Inf. o Autorze/Information about an Author:Józef Mayer (12.07.1902 Biecz pow. Krosno – 2.06.1996 Katowice) filolog i bibliotekarz, studia z filologii polskiej ukończył na UJK we Lwowie w 1925 i tamże uzyskał doktorat w 1929. Zawodowo związany początkowo z Biblioteką Baworowskich we Lwowie, potem w latach 1925-1937 z lwowską Biblioteką Uniwersytecką, w latach 1937-1939 bibliotekarz w Śląskiej Bibliotece Publicznej (Bibliotece Śląskiej), w okresie okupacji we Lwowie, od 1945 do emerytury związany z Biblioteką Śląską w Katowicach, gdzie m.in. był wicedyrektorem i kierownikiem Działu Zbiorów Specjalnych, był również wykładowcą WSP i UŚ w Katowicach, od 1959 członek PAN Oddział w Katowicach, od 1964 samodzielny pracownik naukowo-badawczy. W 1945 ożenił się z bibliotekarką dr Janiną Bergerówną (Janina Berger-Mayerowa 1900-1971). Znawca literatury staropolskiej, bibliograf i historyk literatury, prace z bibliotekarstwa i bibliofilstwa, znawca tematyki włoskiej, prywatnie amatorsko fotografował, liczne podróże już przed wojną po Europie (po wojnie również po Azji), z których fotografie prezentował na publicznych pokazach w latach 60. i 70. XX w.; zob. m.in. Danuta Musioł: Profesora Józefa Mayera curriculum vitae w: Książnica Śląska. T. 25. Katowice: Biblioteka Śląska, 1999 ss. 104-108 i Irena Nitsche: Doc. dr Józef Mayer w: Śląskie Miscellanea. Literatura-folklor. T. 5. Warszawa: Energeia, 1993 ss. 9-28
Uwagi/Comments:Fotografia amatorska formatu i na papierze pocztówkowym. Na odwrocie fotografii odręczny odautorski opis ołówkiem. Fotografia z cyklu: Wycieczka konna Hryniawa - Szybeny
Cena/Price:100
Słowa kluczowe/Keywords:Galicja Wschodnia/Ostgalizien
Numer katalogowy/Number:i13462
Kategorie tematyczne/Categories:architektura panoramy, etnografia Huculi typy ludowe, portrety polskie okres postacie 20 wiek (do 1945) - Polska, portrety polskie zawody naukowcy - Polska turyści - Polska zbiorowe - Polska, varia turystyka / architecture panoramas/panorama, ethnography folk types/folk type the Hutsuls, highlanders of the East Carpathians, portraits/portrait varia tourism / Architektur Panoramas/Panorama, Etnographie Huzulen Volkstypen/Volkstyp, Porträts/Porträt Varia Touristik / photography