Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i13521

Typ/Type:fotografia
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Jaremcze / Яремче
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - powiat Nadwórna województwo stanisławowskie (Ukraina)
Tytuł/Title:"Nad Prutem w Kamieniu Dobosza"
Autor/Author:Józef Mayer
Sygnatura/Signature:Fotografia niesygnowana.
Technika/Technique:Fotografia
Wymiary/Size/Capacity:89x129 mm.
Stan/Condition:Fotografia w bardzo ładnym stanie.
Datowanie/Dating:Lata 30. XX w.
Pochodzenie/Origin:Fotografia autorstwa i ze zbiorów Józefa Mayera.
Inf. o Autorze/Information about an Author:Józef Mayer (12.07.1902 Biecz pow. Krosno – 2.06.1996 Katowice) filolog i bibliotekarz, studia z filologii polskiej ukończył na UJK we Lwowie w 1925 i tamże uzyskał doktorat w 1929. Zawodowo związany początkowo z Biblioteką Baworowskich we Lwowie, potem w latach 1925-1937 z lwowską Biblioteką Uniwersytecką, w latach 1937-1939 bibliotekarz w Śląskiej Bibliotece Publicznej (Bibliotece Śląskiej), w okresie okupacji we Lwowie, od 1945 do emerytury związany z Biblioteką Śląską w Katowicach, gdzie m.in. był wicedyrektorem i kierownikiem Działu Zbiorów Specjalnych, był również wykładowcą WSP i UŚ w Katowicach, od 1959 członek PAN Oddział w Katowicach, od 1964 samodzielny pracownik naukowo-badawczy. W 1945 ożenił się z bibliotekarką dr Janiną Bergerówną (Janina Berger-Mayerowa 1900-1971). Znawca literatury staropolskiej, bibliograf i historyk literatury, prace z bibliotekarstwa i bibliofilstwa, znawca tematyki włoskiej, prywatnie amatorsko fotografował, liczne podróże już przed wojną po Europie (po wojnie również po Azji), z których fotografie prezentował na publicznych pokazach w latach 60. i 70. XX w.; zob. m.in. Danuta Musioł: Profesora Józefa Mayera curriculum vitae w: Książnica Śląska. T. 25. Katowice: Biblioteka Śląska, 1999 ss. 104-108 i Irena Nitsche: Doc. dr Józef Mayer w: Śląskie Miscellanea. Literatura-folklor. T. 5. Warszawa: Energeia, 1993 ss. 9-28.
Uwagi/Comments:Fotografia amatorska. Na odwrocie fotografii odręczny odautorski opis ołówkiem.
Cena/Price:50
Słowa kluczowe/Keywords:Galicja Wschodnia/Ostgalizien
Numer katalogowy/Number:i13521
Kategorie tematyczne/Categories:architektura panoramy, portrety polskie okres postacie 20 wiek (do 1945), portrety polskie zawody inni zbiorowe, przyroda geologia skały, głazy i inne formy geologiczne, varia turystyka / architecture panoramas/panorama, nature/wildlife geology portraits/portrait varia tourism / Architektur Panoramas/Panorama, Natur Geologie Porträts/Porträt Varia Touristik / photography