Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i13582
Typ/Type:fotografia
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Kielce
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo świętokrzyskie (kieleckie)
Tytuł/Title:"20. Kielce. Dawny pałac biskupi. Foto P. Mystkowski"
Autor/Author:Paweł Mystkowski
Sygnatura/Signature:Fotografia sygnowana typograficznie pod tytułem tablicy: "Foto P. Mystkowski"
Technika/Technique:fotografia
Wymiary/Size/Capacity:281x381 mm (kompozycja); 299x400 mm (tablica)
Stan/Condition:Pozycja w ładnym stanie, w rogach tablicy przekłucia (ślady po szpilkach) bez szkody dla kompozycji, drobny ubytek w lewym dolnym rogu fotografii
Datowanie/Dating:196-
Pochodzenie/Origin:Z nieustalonej teki (teka nr 20) reprodukcji fotografii. Warszawa: WOSI [Wydawniczo-Oświatowa Spółdzielnia Inwalidów] "Wspólna Sprawa", [196-]
Inf. o Autorze/Information about an Author:Paweł Mystkowski (7.06.1903 Carycyn (Wołgograd) - 9.07.1990 Warszawa) fotograf, członek ZPAF od 1951 (Okręg Warszawski ZPAF), Członek Honorowy ZPAF (oraz Prezes ZPAF), zajmował się głównie fotografią krajobrazu i architektury oraz fotografią sportową, udział w licznych wystawach, wielokrotnie nagradzany; zob. obszerny biogram Fotografowie 1946-2006 ss. 289-290
Uwagi/Comments:"Wspólna Sprawa" = Wydawniczo-Oświatowa Spółdzielnia Inwalidów "Wspólna Sprawa" w Warszawie ul. Żelazna 40 (ostatni adres; nieistniejąca spółdzielnia powiązana z oświatą i Związkiem Nauczycielstwa Polskiego ZNP, zmieniająca nazwy w czasie swej działalności). Zakłady Fotofilmowe WOSI. Bardzo rzadka fotografia. Fotografia pochodzi z teki reprodukcji fotograficznych wydanych do użytku szkolnego fotografii miast i regionów Polski autorstwa głównie znanych polskich fotografików. Fotografie formatu ca A3. Teka (-ki) nienotowana (-ne) w katalogach elektronicznych polskich bibliotek naukowych (ówcześnie, wbrew przepisom, nie przekazano egzemplarzy obowiązkowych wydanych tek fotograficznych do zbiorów publicznych!). Odwrocie (verso) fotografii czyste - bez treści. Pałac biskupów krakowskich, wczesnobarokowy, 1637-1641, z fundacji bpa Jakuba Zadzika, rozbudowany XVIII w., obecnie siedziba Muzeum Narodowego; zob. Atlas zabytków ss. 461-462 z ilustracją
Cena/Price:220
Słowa kluczowe/Keywords:Królestwo Polskie/Małopolska
Numer katalogowy/Number:i13582
Kategorie tematyczne/Categories:architektura rezydencje / architecture rezydencje/residences, manors/residence, manor / Architektur Residenzen/Residenz / photography