Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i13610
Typ/Type:fotografia
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Zielona Góra
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo lubuskie (zielonogórskie)
Tytuł/Title:"16. Zielona Góra. Park wypoczynkowy. Interpress"
Sygnatura/Signature:Fotografia sygnowana typograficznie pod tytułem tablicy: "Interpress"
Technika/Technique:fotografia
Wymiary/Size/Capacity:299x400 mm
Stan/Condition:Pozycja w ładnym stanie, w rogach tablicy przekłucia (ślady po szpilkach i pinezkach) bez szkody dla kompozycji
Datowanie/Dating:196-
Pochodzenie/Origin:Z nieustalonej teki (teka nr 16) reprodukcji fotografii. Warszawa: WOSI [Wydawniczo-Oświatowa Spółdzielnia Inwalidów] "Wspólna Sprawa", [196-]
Uwagi/Comments:"Wspólna Sprawa" = Wydawniczo-Oświatowa Spółdzielnia Inwalidów "Wspólna Sprawa" w Warszawie ul. Żelazna 40 (ostatni adres; nieistniejąca spółdzielnia powiązana z oświatą i Związkiem Nauczycielstwa Polskiego ZNP, zmieniająca nazwy w czasie swej działalności). Zakłady Fotofilmowe WOSI. Bardzo rzadka fotografia. Fotografia pochodzi z teki reprodukcji fotograficznych wydanych do użytku szkolnego fotografii miast i regionów Polski autorstwa głównie znanych polskich fotografików. Fotografie formatu ca A3. Teka (-ki) nienotowana (-ne) w katalogach elektronicznych polskich bibliotek naukowych (ówcześnie, wbrew przepisom, nie przekazano egzemplarzy obowiązkowych wydanych tek fotograficznych do zbiorów publicznych!). Odwrocie (verso) fotografii czyste - bez treści
Cena/Price:220
Słowa kluczowe/Keywords:Dolny Śląsk/Niederschlesien/Landkreis Grünberg in Schlesien
Numer katalogowy/Number:i13610
Kategorie tematyczne/Categories:architektura fontanny, kaskady parki i ogrody pomniki skwery / architecture fountains/fountain monuments, statues/monument, statue parks and gardens/park and garden / Architektur Denkmäler/Denkmal Fontänen/Fontane Parke und Gärten/Park und Garten / photography