Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i13614
Typ/Type:fotografia
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Biskupin
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat Żnin województwo kujawsko-pomorskie (bydgoskie) gmina Gąsawa
Tytuł/Title:"6. Biskupin. Foto. L. Gill"
Autor/Author:L. Gill [Jacek Gill?]
Sygnatura/Signature:Fotografia sygnowana typograficznie pod tytułem tablicy: "Foto. L. Gill"
Technika/Technique:fotografia
Wymiary/Size/Capacity:400x299 mm
Stan/Condition:Pozycja w dość ładnym stanie, w rogach tablicy przekłucia (ślady po szpilkach i pinezkach) bez szkody dla kompozycji, nieznaczne złamanie prawego górnego rogu fotografii
Datowanie/Dating:196-
Pochodzenie/Origin:Z nieustalonej teki (teka nr 6) reprodukcji fotografii. Warszawa: WOSI [Wydawniczo-Oświatowa Spółdzielnia Inwalidów] "Wspólna Sprawa", [196-]
Uwagi/Comments:"Wspólna Sprawa" = Wydawniczo-Oświatowa Spółdzielnia Inwalidów "Wspólna Sprawa" w Warszawie ul. Żelazna 40 (ostatni adres; nieistniejąca spółdzielnia powiązana z oświatą i Związkiem Nauczycielstwa Polskiego ZNP, zmieniająca nazwy w czasie swej działalności). Zakłady Fotofilmowe WOSI. Bardzo rzadka fotografia. Fotografia pochodzi z teki reprodukcji fotograficznych wydanych do użytku szkolnego fotografii miast i regionów Polski autorstwa głównie znanych polskich fotografików. Fotografie formatu ca A3. Teka (-ki) nienotowana (-ne) w katalogach elektronicznych polskich bibliotek naukowych (ówcześnie, wbrew przepisom, nie przekazano egzemplarzy obowiązkowych wydanych tek fotograficznych do zbiorów publicznych!). Odwrocie (verso) fotografii czyste - bez treści
Cena/Price:220
Słowa kluczowe/Keywords:Wielkopolska/Pałuki/Großpolen/Wartheland/Landkreis Znin
Numer katalogowy/Number:i13614
Kategorie tematyczne/Categories:architektura grody i grodziska muzea i skanseny obiekty archeologiczne, historia archeologia / architecture large strongholds (castles)/large stronghold (castle) museums/museum, history archeology / Architektur Burgruinen/Burgruine Museen/Museum, Geschichte Archeologie / photography