Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i13641
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Maria Rodakowska
Tytuł/Title:"Heinrich Rodakowski: Bildniß seiner Mutter."
Autor/Author:Wg Henryka Rodakowskiego
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana.
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy
Wymiary/Size/Capacity:140x115 mm.
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie.
Pochodzenie/Origin:Z: Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild. T.11: Galizien. Wien: Verlag der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei, 1898 s.751.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta. Autorstwo ustalono również wg wykazu ilustracji. Portret matki malarza - Marii Rodakowskiej. - Maria Rodakowska zd. Singer, druga żona Pawła Rodakowskiego, ojca malarza, wywodziła się z niemieckiej rodziny kupieckiej wcześniej jedynie krótko związanej ze Lwowem.
Cena/Price:150
Słowa kluczowe/Keywords:[portret:Rodakowska Maria]
Numer katalogowy/Number:i13641
Kategorie tematyczne/Categories:portrety / portraits/portrait / Porträts/Porträt / wood-engraving / Holzstich