Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i01356
Typ/Type:rycina (kompozycja)
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Lipno i powiat / Bobrowniki / Skępe
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat Lipno województwo kujawsko-pomorskie (włocławskie) Bobrowniki - gmina Bobrowniki, Skępe - gmina Skępe
Tytuł/Title:"58 POWIAT LIPNOWSKI GUB. PŁOCKIEJ Ruiny zamku w Bobrownikach. Ulica Płocka w Lipnie Kościół w Skempem."
Autor/Author:Monogramista J. Koz., [Józef Michał Bazewicz]
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie w lewym dolnym rogu tablicy nad ramką: "J. K."
Technika/Technique:chromolitografia na papierze
Wymiary/Size/Capacity:264x188 mm (ramka)
Stan/Condition:Rycina w ładnym stanie, bardzo nieznaczne plamki na marginesach tablicy
Datowanie/Dating:1907
Pochodzenie/Origin:Z: J. M. Bazewicz (red.): Atlas geograficzny ilustrowany Królestwa Polskiego. Warszawa: Wydawnictwo J. M. Bazewicza, 1907 tablica nr 58
Drukarnia/Printing office:Litografia B. A. Bukaty Warszawa (Bukaty Bolesław Adolf i S-ka, potem Towarzystwo - Zakłady Graficzne)
Inf. o Autorze/Information about an Author:Monogramista J. Koz. nieustalony grafik, prawdopodobnie warszawski litograf, pracujący m.in. dla wydawnictwa Józefa Bazewicza, autor co najmniej kilku chromolitografii w tym atlasie sygnowanych na płycie zwykle "J. K." i jedynie jedna jako "J. Koz." (tablica nr 62 powiat sierpecki), nienotowany w SAP t. 4 i SAP Suplement.
Uwagi/Comments:Kompozycja przedstawia mapkę powiatu w skali 1:420.000 oraz trzy ww. widoki. Atlas ukazywał się w zeszytach od 1903. Zachowana cała tablica (nr 58) oraz tekst w kserokopii dotyczący powiatu pochodzący z części opisowej atlasu. Ówczesny powiat lipnowski był znacznie rozleglejszy niż obecny, obejmował fragmenty obecnych powiatów toruńskiego ziemskiego, włocławskiego ziemskiego i miejskiego, golubsko-dobrzyńskiego, sierpeckiego. Skępe - zespół klasztorny bernardyński. Bobrowniki - pozostałości gotyckiego zamku, ceglano-kamiennego, ok. 1398, w ruinie od 2. poł. XVIII w., położony pierwotnie na wyspie wiślanej, na rzucie kwadratu; zob. Atlas zabytków s. 126, nadto zob. szerzej Leksykon zamków w Polsce ss. 96-99 z ilustracjami, planem i widokiem rekonstrukcji.
Cena/Price:300
Słowa kluczowe/Keywords:Królestwo Polskie/bernardyni
Numer katalogowy/Number:i01356
Kategorie tematyczne/Categories:malarstwo polskie, rysunek polski architektura klasztory kompozycje (w tym wielowidokowe) kościoły ulice zamki, varia mapy i plany / architecture castles/castle churches/church compositions (including multiview ones) monasteries/convents/monastery/convent streets/street, varia maps and charts, plans/map and chart, plan / Architektur Burgen/Burg Kirchen/Kirche Kloster Kompositionen (darunter mit vielen Ansichten)/Komposition Straße, Varia Karten und Pläne/Karte und Plan / lithograph lithograph printed in colours, chromo-lithography / Farblithographie, Chromolithographie Lithographie