Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i13860

Typ/Type:zestaw 3 rycin
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Olkusz i okolice / Wincenty Kosiński
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat Olkusz województwo małopolskie (katowickie)
Tytuł/Title:[1] "Wincenty Kosiński. Podług fotografii Kostki i Mulerta. (312)"; [2] "Sztolnia tak zwana ponikowska, w kopalniach olkuskich. Rysował Brzozowski. (314)"; [3] "Sztolnia tak zwana ponikowska, w kopalniach olkuskich, po jéj wykończeniu. Rysował Brzozowski. (315)"
Autor/Author:1) Aleksander Regulski wg Józefa Buchbindera na podstawie J. Kostki i Ludwika Mulerta; 2) J. Jarmużyński wg Feliksa Brzozowskiego; 3) Jan Krajewski wg Feliksa Brzozowskiego
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: 1) "A. REGULSKI." i monogram wiązany "JB"; 2) "FBrzozowski" i "J. JARMUŻYŃSKI"; 3) "J. KRAJEWSKI" i "FBrzozowski".
Technika/Technique:Drzeworyty sztorcowe
Wymiary/Size/Capacity:1) 117x80; 2) 245x189; 3) 253x168 mm.
Stan/Condition:Ryciny w ładnym stanie, kompozycje bez wad, nieznaczne plamki na marginesach kart.
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 60 (1273) z 23.02.1884: 1) s.113; 2) s.121; 3) s.128.
Inf. o Autorze/Information about an Author:1) Aleksander Regulski (1839 Warszawa-1884 Warszawa) wybitny drzeworytnik polski działający w Warszawie, jeden z pionierów ksylografii oraz jeden z jej najwybitniejszych przedstawicieli, czynny w latach 1861-1884, związany z "Tygodnikiem Ilustrowanym" do 1865 i od 1868 do śmierci jako kierownik drzeworytni, w latach 1865-1868 prowadził drzeworytnię "Kłosów" (a w latach 1866-1867 miał też własną drzeworytnię), zamieszczał też prace w innych czasopismach i kalendarzach oraz wydawnictwach książkowych, specjalizował się w portrecie, początkowo rytował również inne tematy, płodny twórca, autor kilku tysięcy drzeworytów, prawdopodobnie ok. 3000 z czego ok. 2000 portretów; zob. obszerny biogram SAP t.8 ss.278-279. 2) J. Jarmużyński warszawski drzeworytnik czynny w latach 1875-1892 pracujący niemalże wyłącznie dla "Tygodnika Ilustrowanego", autor ponad 100 drzeworytów; zob. SAP t.3 s.236. 3) Jan Krajewski warszawski drzeworytnik czynny w latach 1874-1887, rytujący dla "Kłosów", a potem dla "Tygodnika Ilustrowanego", autor ponad 100 prac; zob. SAP t.4 ss.234-235.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 2102 i 1930.
Uwagi/Comments:Zachowane całe karty z zachowanymi (pełnymi) artykułami Jana Trejdosiewicza na temat W. Kosińskiego i anonimowym artykułem na temat sztolni. - Wincenty Stanisław Kosiński (2.12.1834 Kosinki Kapliczne (błędnie - właściwie Kosiny Kapiczne wcześniej tez pod nazwą Kosiny Kapierne) pow. Mława - 28.09.1883 Warszawa) inżynier górnik i zawiadowca kopalń galmanu. Studiował w Petersburgu i Freibergu, od 1860 pracował w rządowym górnictwie i hutnictwie Królestwa Polskiego.
Cena/Price:500
Słowa kluczowe/Keywords:Małopolska/Królestwo/[portret:Kosiński Wincenty]
Numer katalogowy/Number:i13860
Kategorie tematyczne/Categories:architektura sztolnie, gospodarka przemysł górnictwo, portrety / architecture economy industry mining, portraits/portrait / Architektur Wirtschaft Industrie Grubenwesen, Porträts/Porträt / wood-engraving / Holzstich