Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i13860

Typ/Type:zestaw trzech rycin
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Olkusz i okolice / Wincenty Kosiński
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat Olkusz województwo małopolskie (katowickie)
Tytuł/Title:[1] "Wincenty Kosiński. Podług fotografii Kostki i Mulerta. (312)"; [2] "Sztolnia tak zwana ponikowska, w kopalniach olkuskich. Rysował Brzozowski. (314)"; [3] "Sztolnia tak zwana ponikowska, w kopalniach olkuskich, po jéj wykończeniu. Rysował Brzozowski. (315)"
Autor/Author:1) Aleksander Regulski wg Józefa Buchbindera na podstawie J. Kostki i Ludwika Mulerta; 2) J. Jarmużyński wg Feliksa Brzozowskiego; 3) Jan Krajewski wg Feliksa Brzozowskiego
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie w obrębie kompozycji: 1) "A. REGULSKI." i monogram wiązany "JB"; 2) "FBrzozowski" i "J. JARMUŻYŃSKI"; 3) "J. KRAJEWSKI" i "FBrzozowski"
Technika/Technique:drzeworyty sztorcowe na papierze
Wymiary/Size/Capacity:1) 117x80 mm; 2) 245x189 mm; 3) 253x168 mm (kompozycje)
Stan/Condition:Ryciny w ładnym stanie, kompozycje bez wad, nieznaczne plamki na marginesach kart
Datowanie/Dating:1884
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 60 (1273) z 23.02.1884: 1) s. 113; 2) s. 121; 3) s. 128
Inf. o Autorze/Information about an Author:1) Aleksander Regulski (1839 Warszawa-1884 Warszawa) wybitny drzeworytnik polski działający w Warszawie, jeden z pionierów ksylografii oraz jeden z jej najwybitniejszych przedstawicieli, czynny w latach 1861-1884, związany z "Tygodnikiem Ilustrowanym" do 1865 i od 1868 do śmierci jako kierownik drzeworytni, w latach 1865-1868 prowadził drzeworytnię "Kłosów" (a w latach 1866-1867 miał też własną drzeworytnię), zamieszczał też prace w innych czasopismach i kalendarzach oraz wydawnictwach książkowych, specjalizował się w portrecie, początkowo rytował również inne tematy, płodny twórca, autor kilku tysięcy drzeworytów, prawdopodobnie ok. 3000 z czego ok. 2000 portretów; zob. obszerny biogram SAP t. 8 ss. 278-279. 2) J. Jarmużyński warszawski drzeworytnik czynny w latach 1875-1892 pracujący niemalże wyłącznie dla "Tygodnika Ilustrowanego", autor ponad 100 drzeworytów; zob. SAP t. 3 s. 236. 3) Jan Krajewski warszawski drzeworytnik czynny w latach 1874-1887, rytujący dla "Kłosów", a potem dla "Tygodnika Ilustrowanego", autor ponad 100 prac; zob. SAP t. 4 ss. 234-235. 4) Józef Buchbinder (17.12.1839 Mordy (pow. Siedlce) - 14.05.1909 Warszawa) – polski malarz i rysownik-ilustrator pochodzenia żydowskiego. Syn prowincjonalnego malarza i dekoratora któremu pomagał w dzieciństwie. Od 1856 do 1861 uczył się w Szkole Sztuk Pięknych (SSP) w Warszawie, następnie w 1862 studiował w akademii drezdeńskiej, a w 1863 w akademii monachijskiej, zaś od około 1863 do 1868 przebywał w Rzymie. Od 1870 osiadł w Warszawie, gdzie w latach 1879-1885 był kierownikiem artystycznym "Tygodnika Ilustrowanego", dla którego wykonał kilkaset ilustracji, nadto wykonywał ilustracje dla innych czasopism. Wówczas namalował liczne obrazy olejne o treści religijnej i portrety, także zajmował się restauracją malarstwa i freskami, także akwarelą i gwaszem, brak informacji o twórczości graficznej; zob. SAP t. 1 ss. 266-267
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 2102 i poz. 1930
Uwagi/Comments:Zachowane całe karty z zachowanymi (pełnymi) artykułami Jana Trejdosiewicza na temat W. Kosińskiego i anonimowym artykułem na temat sztolni. Spis treści półrocznika nie podaje autora tego tekstu. - Wincenty Stanisław Kosiński (2.12.1834 Kosinki Kapliczne (błędnie - właściwie Kosiny Kapiczne wcześniej też pod nazwą Kosiny Kapierne) powiat Mława - 28.09.1883 Warszawa) inżynier górnik i zawiadowca kopalń galmanu. Studiował w Petersburgu i Freibergu, od 1860 pracował w rządowym górnictwie i hutnictwie Królestwa Polskiego
Cena/Price:500
Słowa kluczowe/Keywords:Małopolska/Królestwo Polskie/Jura Krakowsko-Częstochowska/[portret:Kosiński Wincenty]
Numer katalogowy/Number:i13860
Kategorie tematyczne/Categories:architektura sztolnie, gospodarka przemysł - gospodarka górnictwo, portrety polskie okres postacie 19 wiek - Polska, portrety polskie zawody górnicy - Polska inżynierowie i technicy - Polska, malarstwo polskie, rysunek polski / architecture economy industry mining, portraits/portrait / Architektur Porträts/Porträt Wirtschaft Industrie Grubenwesen / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich