Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i13893
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Poznań
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo wielkopolskie (poznańskie)
Tytuł/Title:"Bazar w Poznaniu [...]"
Autor/Author:[wg Adolfa Kozarskiego na podstawie fotografii]
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:127x187 mm (kompozycja)
Stan/Condition:Rycina w stanie więcej niż dobrym, w środku kompozycji przedarcie z nieznacznym ubytkiem, po prawej stronie ślad uszkodzenia płyty
Datowanie/Dating:1869
Pochodzenie/Origin:Z: Mrówka nr 11 z 15.04.1869 s. 181
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 23572
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta. Bardzo rzadka rycina. Odbitka z płyty użytej wcześnie w: Tygodnik Ilustrowany nr 1902 z 16.05.1863 s. 192
Cena/Price:200
Słowa kluczowe/Keywords:Wielkopolska/Großpolen/Wartheland/Stadtkreis Posen
Numer katalogowy/Number:i13893
Kategorie tematyczne/Categories:architektura hotele, malarstwo polskie, rysunek polski / architecture hotels/hotel / Architektur Hotels/Hotel / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich