Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i13901
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Poznań-varia / Adam Mickiewicz
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo wielkopolskie (poznańskie)
Tytuł/Title:"POSĄG ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU."
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana.
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:192x103 mm.
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie.
Datowanie/Dating:1861
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 83 z 27.04.1861 s. 156.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 20835.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta wraz z anonimowym tekstem. Bardzo rzadka rycina. Pomnik autorstwa Władysława Oleszczyńskiego wykonany w 1856 na zamówienie poznańskiego Komitetu Pamięci Adama Mickiewicza i w 1857 przywieziony do Poznania przez artystę. - Adam Mickiewicz (24.12.1798 Zaosie albo Nowogródek - 26.11.1855 Stambuł) najwybitniejszy polski poeta, czołowy przedstawiciel romantyzmu, także działacz polityczny, publicysta, tłumacz, filozof, działacz religijny, mistyk i wizjoner, organizator i dowódca wojskowy, profesor wyższych uczelni. Studiował na Uniwersytecie Wileńskim 1815-1819, potem uczył w szkole powiatowej w Kownie. Był jednym z założycieli i aktywnym działaczem tajnego patriotycznego Towarzystwa Filomatów, aresztowany wraz z grupą przyjaciół został uwięziony w klasztorze bazylianów w Wilnie 1823-1824. Lata 1824-1829 spędził na przymusowym osiedleniu w centralnej Rosji, w Odessie, Moskwie i Petersburgu. W 1829 wyjechał w podróż po Europie zwiedzając Niemcy, Szwajcarię i Włochy. Od 1832 mieszkał w Paryżu (z przerwą na pobyt w Lozannie, gdzie był profesorem w Akademii Lozańskiej 1838-1839 wykładając literaturę łacińską i pobyt w Rzymie w 1848), gdzie w latach 1840-1844 był wykładowcą literatury słowiańskiej w Collège de France w Paryżu. W 1834 ożenił się z Celiną Szymanowską z którą miał sześcioro dzieci. W 1841 poeta związał się z Andrzejem Towiańskim i jego kręgiem, w 1848 tworzył Legion Polski w Rzymie, w okresie wojny krymskiej w 1855 podjął próbę sformowania Legionów Polskich do walki z Rosją. W tym celu przybył do Stambułu we wrześniu 1855, gdzie zmarł. Został pochowany we Francji na polskim cmentarzu w Montmorency. W 1900 trumnę uroczyście przeniesiono do sarkofagu w katedrze wawelskiej. Uznany za wieszcza narodowego, autor ogromnej i zróżnicowanej twórczości literackiej początkowo klasycystycznej, potem ceniony za twórczość romantyczną; zob. Polski słownik biograficzny (PSB) t. 20 ss. 694-706.
Cena/Price:180
Słowa kluczowe/Keywords:Wielkopolska/Großpolen/Wartheland/Stadtkreis Posen/[portret:Mickiewicz Adam]
Numer katalogowy/Number:i13901
Kategorie tematyczne/Categories:architektura pomniki, portrety polskie okres postacie 19 wiek, portrety polskie zawody działacze narodowi dziennikarze i publicyści literaci nauczyciele, pedagodzy i wykładowcy politycy, dyplomaci, mężowie stanu / architecture monuments, statues/monument, statue, portraits/portrait / Architektur Denkmäler/Denkmal, Porträts/Porträt / wood-engraving / Holzstich