Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i13921
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Poznań
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo wielkopolskie (poznańskie)
Tytuł/Title:"Galerya obrazów Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Poznaniu."
Autor/Author:L. Niemczyński i J. Jezierski
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie w prawym dolnym rogu kompozycji: "DRZ. B. PUC - L. N. - J. J."
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy wtórnie kolorowany na papierze
Wymiary/Size/Capacity:222x304 mm (kompozycja)
Stan/Condition:Pozycja w bardzo ładnym stanie, wycinek podklejony na karton, pod kompozycją stara prywatna pieczęć własnościowa, bardzo nieznaczne wydawnicze zagięcie papieru
Datowanie/Dating:1883
Pochodzenie/Origin:Z: Kłosy nr 923 z 8.03.1883 s. 149
Drukarnia/Printing office:Drzeworytnia Bronisława Puca w Warszawie czynna od ok. 1878 do ok. 1904 pod nazwą: Zakład Artystyczno-Drzeworytniczy Bronisława Puc; zob. SPKP Suplement ss. 179-180
Inf. o Autorze/Information about an Author:1) L. Niemczyński warszawski drzeworytnik związany z drzeworytnią B. Puca, czynny w latach 1879-1898; zob. SAP t. 6 s. 60, faktycznie czynny co najmniej od 1879, a nie jak podaje SAP od 1882 - znany z widoku Wilna zamieszczonego w "Tygodniku Ilustrowanym" 31.05.1879. 2) J. Jezierski warszawski drzeworytnik czynny w latach ok. 1874-1887, w latach 1880-1882 związany z drzeworytnią B. Puca, tu rytował m.in. dla "Tygodnika Ilustrowanego", rytował również do albumu "Willanów. Album widoków i pamiątek" (Warszawa 1877) i dla "Biesiady Literackiej" w latach 1882-1887; zob. SAP t. 3 s. 289; pierwsza znana rycina ksylografa to karta przedtytułowa "Jana Jaworskiego Kalendarz Ilustrowany na rok 1875 [...]" z 1874, znany również z prac dla "Tygodnika Powszechnego" w 1882 i 1883
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 23579
Uwagi/Comments:Wycinek, zachowany obszerny anonimowy tekst w kserokopii. Spis treści półrocznika nie podaje autora rysunku (albo fotografii) wg którego wykonano rycinę, jak również autora tekstu. Budynek przy ul. Mielżyńskiego 27/29, pierwotnie neorenesansowy z 1874-1881 wg projektu Zygmunta Gorgolewskiego, przebudowany i rozbudowany w stylu neoklasycyzmu 1907-1909 wg projektu Rogera Sławskiego; zob. Atlas zabytków s. 236
Cena/Price:250
Słowa kluczowe/Keywords:Wielkopolska/Großpolen/Wartheland/Stadtkreis Posen
Numer katalogowy/Number:i13921
Kategorie tematyczne/Categories:architektura biblioteki budynki użyteczności publicznej galerie sztuki muzea i skanseny towarzystwa wystawy i targi, malarstwo polskie, rysunek polski / architecture art galleries/art gallery associations, assemblies/association, assembly exhibitions/exhibition libraries/library museums/museum public-use buildings/public-use building / Architektur Ausstellungen/Ausstellung Bibliotheken/Bibliothek Gesellschaften/Gesellschaft Kunstgalerien/Kunstgalerie Museen/Museum öffentliche Gebäude / coloured wood-engraving (new colour) wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich koloriert Holzstich (Neues Kolorit)