Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i13946
Typ/Type:akcja
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Poznań-varia
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo wielkopolskie (poznańskie)
Tytuł/Title:"AKCJA Spółki akc. "TKANINA" w Poznaniu NA TYSIĄC MAREK" 3. emisja. Seria A. Akcja na okaziciela, Poznań 1.07.1921.
Sygnatura/Signature:Akcja niesygnowana.
Technika/Technique:Litografia
Wymiary/Size/Capacity:176x203 mm.
Stan/Condition:Akcja w bardzo ładnym stanie.
Datowanie/Dating:1921
Drukarnia/Printing office:Drukarnia: DRUKARNIA KATOLICKA TOW. AKC. POZNAŃ.
Cena/Price:160
Słowa kluczowe/Keywords:Wielkopolska/Großpolen/Wartheland/Stadtkreis Posen
Numer katalogowy/Number:i13946
Kategorie tematyczne/Categories:gospodarka finanse papiery wartościowe, gospodarka przemysł włókienniczy i odzieżowy / economy finances bonds, stocks, shares/bond, stock, share, economy industry textile industry / Wirtschaft Finanzwesen Wertpapiere, Wirtschaft Industrie Textilindustrie / lithograph lithograph printed in colours / Farblithographie Lithographie