Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i13972
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Lidzbark (Welski) / Władysław II Jagiełło
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat Działdowo województwo warmińsko-mazurskie (ciechanowskie) gmina Lidzbark (Welski)
Tytuł/Title:Wkroczenie Władysława Jagiełły do Prus / "WKROCZENIE WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY DO PRUS. Rysował Ksawery Pillati. [...]. 1217"
Autor/Author:Walenty Ciechomski wg Ksawerego Pillatiego
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie w obrębie kompozycji: w lewym dolnym rogu "DRZ : B. PUC - W. CIECHOMSKI." i w prawym dolnym rogu "X Pillati"
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:190x242 mm (kompozycja)
Stan/Condition:Pozycja w bardzo ładnym stanie (po konserwacji)
Datowanie/Dating:1883
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Powszechny nr 32 z 5.08.1883 s. 489
Drukarnia/Printing office:Drzeworytnia Bronisława Puca w Warszawie czynna od ok. 1878 do ok. 1904 pod nazwą: Zakład Artystyczno-Drzeworytniczy Bronisława Puc; zob. SPKP Suplement ss. 179-180
Inf. o Autorze/Information about an Author:Walenty Ciechomski warszawski drzeworytnik czynny ca 1876-1893, początkowo związany z Drzeworytnią Warszawską (m.in. praca w: Bronisław Grabowski: Widoki Częstochowy i Jasnéj Góry z opisem. Warszawa: nakładem D. Lange, [1876] praca "[4.] Wnętrze Kaplicy N. P. Maryi w Kościele Jasnogórskim."), następnie związany z drzeworytnią Bronisława Puca 1878-1887, prace w różnych czasopismach w tym w: Biesiada Literacka 1879-1881, 1883-1884; Tygodnik Powszechny 1879-1883; Tygodnik Ilustrowany 1878-1882; 1885, 1887-1889; nadto Ognisko Domowe oraz kalendarz J. Ungra na rok 1884; zob. SAP t. 1 s. 352 i materiały własne
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 12741
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta oraz tekst w kserokopii sygnowany pseudonimem: "Borzywoj." autorstwa Wincentego Korotyńskiego; zob. SPPP t. 1 s. 290. Tekst pt.: "Wyprawa Jagiełły na Krzyżaków 1422" (wojna golubska 1422 roku). Wg tekstu obóz pod miasteczkiem Ludborz - prawdopodobnie Lidzbark (Welski) powiat działdowski - skąd armia ruszyła do stronę Lubowu (Lubawa powiat iławski). - Władysław II Jagiełło (ca 1351 - 1.06.1434 Gródek Jagielloński) wielki książę litewski 1377-1401, król polski od 1386, syn Olgierda. Jako władca Litwy, zagrożony przez Krzyżaków, w 1386 w Krewie zawarł unię z Polską, przyjął chrzest i poślubił Jadwigę Andegaweńską (króla Polski od 1384) oraz został koronowany na króla Polski (panując wraz z Jadwigą Andegaweńską), od 1387 chrystianizował Litwę, w 1401 przekazał Witoldowi Kiejstutowiczowi tytuł wielkiego księcia litewskiego, pokonał Krzyżaków pod Grunwaldem w 1410 w wojnie w latach 1409-1411, w 1413 zawarł unię z Litwą w Horodle, zapoczątkował dynastię jagiellońską w Polsce; zob. Leksykon historii Polski ss. 804-805 i inne
Cena/Price:200
Słowa kluczowe/Keywords:Prusy Wschodnie/Prusy Górne/Ostpreußen/Oberland/Landkreis Soldau/Lautenburg/[portret:Władysław II Jagiełło]
Numer katalogowy/Number:i13972
Kategorie tematyczne/Categories:historia sceny historyczne wojskowość XV w., okresy historyczne średniowiecze, portrety polskie okres postacie 15 wiek - Polska postacie średniowiecze - Polska, portrety polskie zawody władcy polscy - królowie - Polska zbiorowe - Polska, malarstwo polskie, rysunek polski / historical periods Middle Ages, history the army of 15th century, portraits/portrait / Geschichte Militärwesen - 15. Jahrhundert, Porträts/Porträt historische Epochen Mittelalter / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich