Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i01375
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Kalwaria i powiat / Kalvarija / Niemen / Nemunas
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - Litwa
Tytuł/Title:"81. POW. KALWARYJSKI GUB. SUWALSKIEJ Typ z powiatu kalwaryjskiego. Nad Niemnem."
Autor/Author:[Józef Michał Bazewicz]
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana.
Technika/Technique:Chromolitografia
Wymiary/Size/Capacity:262x186 (ramka) mm.
Stan/Condition:Rycina w ładnym stanie, bardzo nieznacznie zabrudzony dolny margines.
Pochodzenie/Origin:Z: J. M. Bazewicz (red.): Atlas geograficzny Ilustrowany Królestwa Polskiego. Warszawa: Wydawnictwo J. M. Bazewicza, 1907 tablica nr 81.
Drukarnia/Printing office:Litografia B. A. Bukaty Warszawa (Bukaty Bolesław Adolf i S-ka, potem Towarzystwo - Zakłady Graficzne).
Uwagi/Comments:Kompozycja przedstawia mapkę powiatu w skali 1:420.000 oraz 2 ww. widoki w tym widok na Niemen z tratwą z flisakami. Atlas ukazywał się w zeszytach od 1903. Zachowana cała tablica nr 81 oraz tekst w kserokopii dotyczący powiatu pochodzący z części opisowej atlasu.
Cena/Price:270
Numer katalogowy/Number:i01375
Kategorie tematyczne/Categories:architektura kompozycje (w tym wielowidokowe), etnografia Litwini typy ludowe, gospodarka komunikacja żegluga, varia kostiumologia i stroje ludowe mapy i plany, zawody i zajęcia flisak / architecture compositions (including multiview ones), economy communication sailing, ethnography folk types/folk type the Lithuanians, jobs and professions/job and occupation varia costumology maps and charts, plans/map and chart, plan / Architektur Kompositionen (darunter mit vielen Ansichten)/Komposition, Berufe und Beschäftigungen/Beruf und Beschäftigung Etnographie Litauer Volkstypen/Volkstyp, Varia Karten und Pläne/Karte und Plan Kostümkunde/Trachten, Wirtschaft Verkehrswesen Schiffahrt / chromo-lithography / Chromolithographie