Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i14047
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Lwów-kościoły / Jeremi Wiśniowiecki / Gryzelda Konstancja Wiśniowiecka (zd. Zamoyska)
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - województwo lwowskie (Ukraina)
Tytuł/Title:"(Zaślubiny Książęcia Jeremia Wiśniowieckiego, - z Gryzeldą Konstancyją Zamoiską,) (w Archi-katedrze Lwowskiéj, - dnia 1. Grudnia r: 1637.)"
Autor/Author:Alojzy Tomaszewski wg własnego rysunku
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie w prawym dolnym rogu kompozycji: "A. Tomaszewski ryso i ryto"
Technika/Technique:litografia na papierze
Wymiary/Size/Capacity:180x149 mm (kompozycja)
Stan/Condition:Pozycja w bardzo ładnym stanie (karta po konserwacji)
Datowanie/Dating:1836
Pochodzenie/Origin:Z: Lwowianin z. 12 z 1836 s. 93
Inf. o Autorze/Information about an Author:Alojzy Tomaszewski lwowski litograf współpracownik oficyny P. Pillera i Ossolineum; zob. Opałek 1958 s. 92
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 17425
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta z dużym fragmentem obszernego tekstu. Rzadka rycina. - Jeremi Michał Korybut Wiśniowiecki zwany Jaremą (17.08.1612 Łubnie pow. łubnieński gub. połtawska - 20.08.1651 zamek w Pawołoczy pow. skwirski gub. kijowskiej) książę, wojewoda ruski. Książę na Wiśniowcu, Łubniach i Chorolu, dowódca wojsk koronnych, wojewoda ruski od 1646, starosta przemyski, przasnyski, nowotarski, hadziacki, kaniowski, ojciec króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego. Uczestnik wojen z Moskwą 1632-1634, stłumił powstanie kozackie 1638, walczył z Tatarami, gdzie przyczynił się do zwycięstwa pod Ochmatowem 1644, skutecznie tłumił powstanie Chmielnickiego, przeciwnik rokowań z Kozakami, główny dowódca obrony Zbaraża 1649, , odznaczył się w bitwie pod Beresteczkiem 1651. Jeden z najbogatszych magnatów na Ukrainie, kolonizator Zadnieprza; zob. LHP s. 802, SBHP t. 2 s. 1638 i inne materiały. - Gryzelda Konstancja Wiśniowiecka z domu Zamoyska (27.04.1623 Zamość - 17.04.1672 Zamość) żona Jeremiego Wiśniowieckiego od 1.12.1637, córka Tomasza Zamoyskiego, matka Michała Korybuta Wiśniowieckiego (1640-1673) późniejszego króla Polski; zob. biogram w Wikipedii
Cena/Price:250
Słowa kluczowe/Keywords:Galicja Wschodnia/Ostgalizien/[portret:Wiśniowiecki Jeremi]/[portret:Wiśniowiecka Gryzelda Konstancja]
Numer katalogowy/Number:i14047
Kategorie tematyczne/Categories:architektura katedry i sobory kościoły kościoły i inne obiekty sakralne - wnętrza, etnografia uroczystości, historia sceny historyczne, okresy historyczne XVII w., portrety polskie okres postacie 17 wiek - Polska, portrety polskie zawody arystokracja, magnateria i możnowładcy - Polska zbiorowe - Polska, malarstwo polskie, rysunek polski / architecture cathedrals/cathedral church interiors/church interior churches/church, ethnography celebrations festivities/celebration festivity/, historical periods 17th century, portraits/portrait history / Architektur Kathedralen/Kathedrale Kirchen-Innere Kirchen/Kirche, Etnographie Feste/Fest, Geschichte Porträts/Porträt historische Epochen 17. Jahrhundert / lithograph / Lithographie